Kontakta veterinär eller ring 0690-250260

Mindre sällskapsdjur kan grävas ner på den egna fastigheten. För större djur ska veterinär kontaktas.

Mindre sällskapsdjur som inte är större än en hund kan grävas ner på den egna fastigheten förutsatt att graven är så djup att djur hindras från att gräva upp kroppen, att ingen misstanke om smitta föreligger samt att det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Större djur eller större mängd slaktavfall. Kontakta veterinär. Gällande föreskrifter från jordbruksverket ska beaktas.