Ej brännbart

Ej brännbart grovavfall kallas också deponi. Det är sådant som inte brinner och inte kan återvinnas.

En del deponi kan användas till fyllnadsmassa i vägar eller byggen. Ej brännbart grovavfall lämnas på återvinningscentralen eller vid hämtning av grovavfall. 

Exempel på ej brännbart är mineralullsisolering, spegel, fönster, porslin, dricksglas, gips.