Elevhälsa och trygghet

Vårt gemensamma uppdrag är främst att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Det innebär att elevhälsan bidrar till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Förebyggande och hälsofrämjande

Elevhälsan arbetar med generellt inriktade uppgifter som rör elevernas arbetsmiljö. Eleverna ska ha tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser.

Elevhälsan stödjer elevernas utveckling mot utbildningens mål men stödjer även skolan i sitt arbete. Detta genom att ge varje elev, oavsett behov, rätt förutsättningar så att eleven utvecklas så långt som möjligt i en för eleven god lärmiljö.

Specialpedagoger

Eva Vikholm, specialpedagog grundskolan F-9 Fränstaskolan, samt grundsärskolan Fränsta/Ljunga
Telefon: 072-504 53 16, epost: eva.vikholm@ange.se

Katrin Mattsson, specialpedagog förskola, samt syn - och hörsel F-9
Telefon: 070-220 36 31, epost: katrin.mattsson@ange.se

Skolsköterskor och skolläkare

Anna-Karin Häggblom, Björkbackaskolan, samt MLA (medicinskt ledningsansvar)
Telefon: 0690-25 03 08, epost: anna-karin.haggblom@ange.se

Karoline Pålsson, Minervaskolan och Ljungaskolan
Telefon: 0690-25 02 16, epost: karoline.palsson@ange.se

Sofia Lindgren Nelhagen, Fränstaskolan och Torpshammars skola
Telefon: 0691-25 07 09, epost: sofia.nelhagen@ange.se

Sassa Ewing Helmersson, Bobergsgymnasiet
Telefon: 070-237 46 77, epost: sassa.ewinghelmersson@ange.se

Ingegerd Åhsgren, Skolläkare
epost: ingegerd.ahsgren@ange.se

Eva-Lena Årmyr, Verksamhetschef EMI (elevhälsans medicinska insats)
Telefon: 0690-250230, Mobiltelefon: 073-2702779, epost: eva-lena.armyr@ange.se

Kuratorer

Christina Wiklund Andersson, Björkbackaskolan, ungdomsmottagningen
Telefon: 0690-250 322, mobil 070-191 72 25, epost: christina.wiklundandersson@ange.se

Cecilia Gohde, Minervaskolan och Ljungaskolan
Telefon: 073-075 9932, epost: cecilia.gohde@ange.se

Marina Tjärnkvist , Fränstaskolan och Torpshammar skola
Telefon: 0691-250 710, mobil: 073-275 14 47, epost: marina.tjarnqvist@ange.se

Jenny Sellén, Bobergsgymnasiet (tjänstledig)
Telefon: 0690-250 220, mobil: 070-653 77 67, epost: jenny.sellen@ange.se

Agneta Hollsten, Bobergsgymnasiet
Telefon: 0690-250 220, epost: Agneta.Hollsten@ange.se

Skolpsykolog

Anna Sundberg, Skolpsykolog
Telefon: 0690-250 232, epost: anna.sundberg@ange.se

Karriärvägledare

Pelle Haraldsson, Bobergsgymnasiet
Telefon: 0690-250 258, epost: per-olof.haraldsson@ange.se

Karin Höglin, Vuxenutbildningen
Telefon: 0690-250 356, epost: karin.hoglin@ange.se

Marie Lovefjell, Fränstaskolan
Telefon: 0691-250 704, epost: marie.lovefjell@ange.se

Lena Karlsson, Minervaskolan
Telefon: 0763198955, epost: lena.karlsson@ange.se

Maja Öberg, Vuxeutbildning
Telefon: 0690-250 233, epost: maja.oberg@ange.se