Elevhälsa och trygghet

Vårt gemensamma uppdrag är främst att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Det innebär att elevhälsan bidrar till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Förebyggande och hälsofrämjande

Elevhälsan arbetar med generellt inriktade uppgifter som rör elevernas arbetsmiljö. Eleverna ska ha tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser.

Elevhälsan stödjer elevernas utveckling mot utbildningens mål men stödjer även skolan i sitt arbete. Detta genom att ge varje elev, oavsett behov, rätt förutsättningar så att eleven utvecklas så långt som möjligt i en för eleven god lärmiljö.

Kuratorer

Agneta Hollsten, Bobergsgymnasiet
Telefon: 0690-250 220, epost: Agneta.Hollsten@ange.se

Ellinor Harlén, Minervaskolan och Ljungaskolan 
Telefon: 073-075 99 32, epost: ellinor.harlen@ange.se

Marina Tjärnkvist , Fränstaskolan och Torpshammar skola
Telefon: 0691-250 710, mobil: 073-275 14 47, epost: marina.tjarnqvist@ange.se

Stina Jonsson, Björkbackaskolan
Telefon: 070-191 72 25, epost: stina.jonsson@ange.se

Skolsköterskor och skolläkare

Anna-Karin Häggblom, Björkbackaskolan, samt MLA (medicinskt ledningsansvar)
Telefon: 0690-25 03 08, epost: anna-karin.haggblom@ange.se

Karoline Pålsson, Minervaskolan och Ljungaskolan
Telefon: 0690-25 02 16, epost: karoline.palsson@ange.se

Sofia Lindgren Nelhagen, Fränstaskolan och Torpshammars skola
Telefon: 0691-25 07 09, epost: sofia.nelhagen@ange.se

Sassa Ewing Helmersson, Bobergsgymnasiet
Telefon: 070-237 46 77, epost: sassa.ewinghelmersson@ange.se

Ingegerd Åhsgren, Skolläkare
epost: ingegerd.ahsgren@ange.se

Eva-Lena Årmyr, Verksamhetschef EMI (elevhälsans medicinska insats)
Telefon: 0690-250230, Mobiltelefon: 073-2702779, epost: eva-lena.armyr@ange.se

Skolpsykolog och logoped

Frida Grape, psykolog, förskola+resursskola
Epost: frida.grape@ange.se

Maria Berglind, psykolog, skola
Epost: maria.berglind@ange.se

Jenny Åhlin, logoped
Epost: jenny.ahlin@ange.se

Specialpedagoger

Eva Vikholm, specialpedagog grundskolan F-9 Fränstaskolan, samt grundsärskolan Fränsta/Ljunga
Telefon: 072-504 53 16, epost: eva.vikholm@ange.se

Katrin Mattsson, specialpedagog förskola, samt syn - och hörsel F-9
Telefon: 070-220 36 31, epost: katrin.mattsson@ange.se

Marie-Louise Gustafsson, specialpedagog grundskolan F-6 Torpshammar
Epost: marie-louise.gustafsson@ange.se

Peter Waiswa, speciallärare/specialpedagog grundskolan F-9 Björkbacka-Minervaskolan
Epost: peter.waiswa@ange.se

Studie- och yrkesvägledare

Maja Öberg, Vuxeutbildning
Telefon: 0690-250 233, epost: maja.oberg@ange.se

Studievägledare Vuxenutbildning/Lärcentrum:
Telefon: 0690-250 357

Marie Lovefjell, Fränstaskolan
Telefon: 0691-250 704, epost: marie.lovefjell@ange.se

Pelle Haraldsson, Bobergsgymnasiet, Minervaskolan
Telefon: 0690-250 258, epost: per-olof.haraldsson@ange.se