Elevhälsa och trygghet

Vårt gemensamma uppdrag är främst att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Det innebär att elevhälsan bidrar till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Förebyggande och hälsofrämjande

Elevhälsan arbetar med generellt inriktade uppgifter som rör elevernas arbetsmiljö. Eleverna ska ha tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser.

Elevhälsan stödjer elevernas utveckling mot utbildningens mål men stödjer även skolan i sitt arbete. Detta genom att ge varje elev, oavsett behov, rätt förutsättningar så att eleven utvecklas så långt som möjligt i en för eleven god lärmiljö.

Specialpedagoger, kommunövergripande

Eva Vikholm, specialpedagog grundskolan F-9 samt grundsärskolan
Telefon: 072-504 53 16, epost: eva.vikholm@ange.se

Katrin Mattsson, specialpedagog grundskolan F-9
Telefon: 070-220 36 31, epost: katrin.mattsson@ange.se

Anette Sandström, specialpedagog förskolan
Telefon: 070-191 83 58, epost: anette.sandstrom@ange.se

Skolsköterskor och skolläkare

Anna-Karin Häggblom, Björkbackaskolan
Telefon: 0690-250 308, epost: anna-karin.haggblom@ange.se

Sassa Ewing Helmersson, Minervaskolan och Ljungaskolan
Telefon: 0690-250 216, epost: sassa.ewinghelmersson@ange.se

Sofia Lindgren Nelhagen, Fränstaskolan och Torpshammars skola
Telefon: 0691-250 709, epost: sofia.nelhagen@ange.se

Yvonne Järnberg, Bobergsgymnasiet
Telefon: 0690-250 213, epost: yvonne.jarnberg@ange.se

Ingegerd Åhsgren, Skolläkare
epost: ingegerd.ahsgren@ange.se

Kuratorer

Christina Wiklund Andersson, Björkbackaskolan, ungdomsmottagningen
Telefon: 0690-250 322, mobil 070-191 72 25, epost: christina.wiklundandersson@ange.se

Cecilia Gohde, Minervaskolan
Telefon: 073-075 9932, epost: cecilia.gohde@ange.se

Marina Tjärnkvist , Fränsta, Torpshammar, Ljungaverk
Telefon: 0691-250 710, mobil: 073-275 14 47, epost: marina.tjarnqvist@ange.se

Jenny Sellén, Bobergsgymnasiet
Telefon: 0690-250 220, mobil: 070-653 77 67, epost: jenny.sellen@ange.se

Skolpsykolog

Anna Sundberg, Skolpsykolog
Telefon: 0690-250 232, epost: anna.sundberg@ange.se

Karriärvägledare

Pelle Haraldsson, Bobergsgymnasiet
Telefon: 0690-250 258, epost: per-olof.haraldsson@ange.se

Karin Höglin, Vuxenutbildningen
Telefon: 0690-250 356, epost: karin.hoglin@ange.se

Marie Lovefjell, Fränstaskolan
0691-250 704, epost: marie.lovefjell@ange.se

Maja Öberg, Minervaskolan
Telefon: 0690-250 233, epost: maja.oberg@ange.se