Kommunfakta

Fakta om befolkning, ekonomi, valresultat, statistik, regler och styrande dokument hittar du under den här ingången.

Ånge kommun ligger mitt i Sverige. Strax intill Munkbysjön i kommunens östra del ligger Flataklocken, som genom tyngdpunktsbestämning av Sveriges landmassa utsågs att utgöra platsen för Sveriges Geografiska Mittpunkt via Stockholms högskola (nu KTH) 1947.