Läsårstider och lov

Skolåret i grundskolan innehåller 178 skoldagar fördelade på höst- och vårtermin. Grundskolan omfattar förskoleklass till och med årskurs 9. 

Grundskolans läsårstider

Vårterminen 2018: 9 januari – torsdag 14 juni. 

Lovdagar är:

 • Måndag 12 februari, studiedag för lärarna
 • Sportlov vecka 10, måndag 5 mars – fredag 9 mars
 • Påsklov vecka 14, tisdag 3 april – fredag 6 april
 • Klämdag måndag 30 april
 • Klämdag fredag 11 maj

Hösttermin 2018: 22 augusti - 20 december

 • Höstlov vecka 44, måndag 29 oktober - fredag 2 november

Vårterminen 2019: 8 januari - 13 juni

Lovdagar är:

 • Måndag 11 februari, studiedag för lärarna
 • Sportlov vecka 10, måndag 4 mars - fredag 8 mars
 • Påsklov vecka 17, tisdag 23 april - fredag 26 april
 • Klämdag 31 maj
 • Klämdag 7 juni

Gymnasiets läsårstider

Vårterminen 2018: 8 januari – fredag 15 juni. 

Lovdagar är:

 • 12-13 februari, studiedag för lärarna
 • Sportlov vecka 10, måndag 5 mars – fredag 9 mars
 • Påsklov vecka 14, tisdag 3 april – fredag 6 april
 • Klämdag måndag 30 april
 • Klämdag fredag 11 maj

Hösttermin 2018: 23 augusti - 20 december

 • Höstlov vecka 44, måndag 29 oktober - fredag 2 november

Vårterminen 2019: 7 januari - 14 juni

Lovdagar är:

 • 11- 12 februari, studiedagar för lärarna
 • Sportlov vecka 10, måndag 4 mars - fredad 8 mars
 • Påsklov veck 17, tisdag 23 april - fredag 26 april
 • Klämdag fredag 31 maj
 • Klämdag 7 juni

LedighetsansökanPDF lämnas in till skolans rektor om elever behöver vara ledig vid andra tider.