Arbetsmarknad

Utvecklingsenheten  ansvarar för kommunens arbetsmarknadsfrågor i samarbete med arbetsförmedlingen och socialtjänsten.

Kommunen erbjuder arbetssökande praktik inom kommunens verksamheter eller hos arenorna Föreningspoolen och Erikshjälpen Second Hand. Förutom praktik erbjuds praktikanterna stöd i sitt arbetssökande av kommunens praktikförmedlare.

Praktik hos Ånge kommun

Om du är arbetslös och är intresserad av praktik hos Ånge kommun är du välkommen att höra av dig till utvecklingsenhetens samordnare för arbetsmarknad, Mats Larsson. Du kan höra av dig direkt till arbetsplatsen eller till oss på utvecklingsenheten arbetsmarknad.

En praktik hos Ånge kommun ger dig arbetslivserfarenhet, referenser och i vissa fall leder det direkt till arbete.

Erikshjälpen Second Hand

Du som är arbetssökande eller behöver pröva din arbetsförmåga kan erbjudas praktik via Ånge kommun hos Erikshjälpens butik i Fränsta eller Ånge.

Sysslorna i butikerna är skiftande t. ex. kassan, rengöring varor, plocka fram varor, skylta, städa m.m.

Erikshjälpen Second Hand använder sitt överskott för att hjälpa utsatta människor genom bistånd och social verksamhet.

Föreningspoolen

Målsättningen är att genom samverkan ge föreningslivet bättre stöd och hjälp och därmed värdesäkra det stora ideella engagemang som finns.

Vi som samarbetar runt poolerna är föreningsrådet, kommunen/fritidsenheten, utvecklingsenheten och arbetsförmedlingen.

Alla föreningar inom Ånge kommun kan nyttja poolernas tjänster.

Projekt Nordljus

Nordljus är ett projekt som drivs i samarbete med Ånge kommun och Arbetsförmedlingen Ånge. Projektet startade i augusti 2013. Anvisningar till projektet sker från arbetsförmedlingen. Man arbetar tillsammans i en grupp under 4 månader. Det största syftet med projektet är att man ska må bättre. Tillhörighet, erfarenhetsutbyte och gemenskapen i gruppen är en viktig del. Hänsyn och inriktning på individen är också mycket viktig.

Personligt ledarskap

Grunden i verksamheten kommer från mental träning. Som är en träning att bygga upp sig själv inifrån och ut, utifrån sin egen nivå. Hitta sina styrkor, förmågor och drivkraft. Lära sig hantera stress. Muskulär och mental avslappning, hur mål och målbilder leder till motivation och drivkraft, arbete med att bygga en stark självbild, få insikter och kunskap hur mentala processer som tankar, bilder och känslor styr oss och som vi kan ta kontroll över. Vikten av reflektion och utvärdering och vila och återhämtning. HRV träning som mer och mer används inom idrott, friskvård mm är ett viktigt komplement och förstärkning till mentala träningen. Hur man kan påverka kroppens samstämmighet, få tillgång till sin fulla potential, ökad återhämtning och fokus.

Fysisk träning

Fysisk träning utifrån var och ens individuella förutsättningar, kan vara sjukgymnastik, promenader, styrketräning m.m.

Prova på aktiviteter

I Nordljus får man prova på många olika aktiviteter, tillsammans med konstnärer och olika aktörer detta för nya insikter, kunskaper glädje och utmaningar. Utflykter och studiebesök. Inbjudna gäster från olika verksamheter och områden, föreläsningar och erfarenhetsutbyte.

Vad tidigare deltagare har upplevt

I utvärderingarna från tidigare deltagare har många upplevet att det mått mycket bra av att vara med i projektet och att de fått med sig många bra redskap och förhållningssätt att använda och bygga vidare på.

Samlad kraft i Ånge Kommun

Målgruppen för projektet är ungdomar mellan 15-29 år som varken arbetar eller studerar.

Mer information om projektet Samlad kraft i Ånge Kommun