Grövre sysslor

Denna service gäller för personer från 65 år och sjukpensionärer.

För de som inte själv kan utföra snöskottning, gräsklippning, krattning, vedklyvning, flytt av möbler, häckklippning och trädfällning finns möjlighet att via kommunen få detta ombesörjt.

Pris inklusive moms:
Mantimme:  115 kronor
Bil för transport:  312,50 kronor
Släp:  312,50 kronor
Fällning träd:  312,50 kronor/styck

Beställning av grövre sysslor tas av Christin Englund på tel: 0690-250 313.