Förskola och fritidshem

Förskolan är för barn i åldern 1-5 år. För skolbarn finns fritidshem i anslutning till skolan efter skoldagen.

Förskola

Alla 1-5 åringar erbjuds förskola. Från höstterminen det år barnet fyller tre år erbjuds allmän förskolan 20 timmar/vecka under skolans terminer. Allmän förskola är avgiftsfri.

Fritidshem

Skolbarnomsorg för barn till och med 12 års ålder som är inskrivna i grundskolan eller motsvarande skolform enligt skollagen. Ditt barn får tillsyn utanför lektionstid oftas i anslutning till skolan.

Ansökan med flera tjänster (med e-leg)

Använd vår e-tjänst för ansökan med flera tjänster, som även finns under Självservice.

Om du saknar e-leg finns det en enklare e-tjänst för enbart ansökan, se nedan.

Vill du fylla i och lämna ansökningsblankett så hittar du den under Självservice längre ner på sidan.

Enbart ansökan (utan e-leg)