Avgiftsberäkning

Plats på förskola och fritidshem är avgiftspliktig och taxan grundar sig på hushållets bruttoinkomst .

Förskola

Barn 1: Avgiften är 3% av hushållets bruttoinkomst, dock högst 1572:-/månad
Barn 2: Avgiften är 2% av hushållets bruttoinkomst, dock högst 1048:-/månad
Barn 3: Avgiften är 1% av hushållets bruttoinkomst, dock hägst 524:-/månad

Fritidshem

Barn 1: Avgiften är 2% av hushållets bruttoinkomst, dock högst 1048:-/mån
Barn 2: Avgiften är 1% av hushållets bruttoinkomst, dock högst 524:-/mån
Barn 3: Avgiften är 1% av hushållets bruttoinkomst, dock högst 524:-/mån


Avgift uttages 12 månader/år.