Fritidsgårdar

Välkommen till Ånge kommuns ungdomsgårdar!
Gröna Villan i Ånge och Fränstagår´n i Fränsta. 

Vi erbjuder gemenskap i en trygg och avslappnad miljö till alla ungdomar från Årskurs 7-till gymnasiets år 3, eller till sommaruppehållet det år man fyller 19 år. 
Drogfritt naturligtvis!    

Ungdomsgården Gröna Villan Ånge
Ungdomsgården Fränstagår´n Fränsta