Livsmedel

Det du dricker och äter påverkar din hälsa. Att livsmedel hanteras på rätt sätt är därför mycket viktigt. Företag som säljer livsmedel finns inom många olika branscher och kan vara både kommunala och privata. Bygg- och miljöförvaltningen har till uppgift att kontrollera att företag som säljer livsmedel följer den lagstiftning som finns för säker hantering.