Ökad skolnärvaro

mallar & tips

Sidan är under uppbyggnad inför boksläpp höstterminen 2024

Mallarna får används fritt av er som köpt "Praktisk handbok för ökad skolnärvaro". Vi uppmuntrar att ni gör om mallarna till era egna , så att de passar just er verksamhet. Har ni digitala system så införliva dem där. Ta möjigheten att få inspireras och använd hela eller delar av tips och förslag. Utmaningen med frånvaro är densamma i hela landet, men det är inte alltid självklart att vägen mot ökad skolnärvaro ser likadan ut. Ha tålamod och ge aldrig upp.

Kom ihåg att din/er förståelse av anledningarna till frånvaro/ökad skolnärvaro, dialog, samsyn och samverkan som är avgörande för ett lyckat arbete. Inte främst mallar eller digitala system (trots att de kan stötta i arbetet).

Ange gärna Ånge kommun som inspiration till ert arbete. Stort lycka till med ert arbete för ökad skolnärvaro!

Eva-Lena Årmyr, författare till handboken och biträdande skolchef i Ånge kommun.

Handbok

Handbok ökad skolnärvaro, Årmyr

 

Hälsofrämjande till förebyggande arbete:

Förståelse för vad som ligger till grund för frånvaro.

Dialog med varandra, samsyn om begreppen och samverkan inom och mellan verksamheter. Använd er av forskning, litteratur, case, etc.

VISUELLT STÖD
Exempel på bildstöd inför lektionsupplägg och samtal.
De sju frågorna
Känslor
Relationer hälsosamtal
Skola hälsosamtal

MALLAR
Planering inför ett samtal, klassråd eller föräldramöte Word, 33.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Skolan tipsar om ökad skolnärvaro Word, 33.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Exempel på frånvaromodell och steg Word, 162.6 kB, öppnas i nytt fönster.
PowerPoint att visa på föräldramöte
Broschyr att dela ut

Förebyggande till åtgärdande arbete:

Vetskap om hur närvaro/frånvaro ser ut, t.ex. statistik
Analysarbete, använd en metod/modell som är lämplig för ändamålet. Kolla i boken.

Steg 1
Exempel på mall för steg 1. Rapportera och uppmärksamma Word, 37.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Steg 2
Exempel på mall för steg 2. Kartläggning och anpassning Word, 33.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga till steg 2. Hur har eleven det i skolan? Word, 33.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga till steg 2. Elevens situation ur ett pedagogiskt perspektiv Word, 33.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Steg 3
Exempel på mall för steg 3. Frånvaroutredning Word, 67.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Steg 4
Exempel på mall för steg 4. En Fördjupad analys och tvärprofessionella insatser Word, 34.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Steg 5
Exempel på mall för steg 5. Anmälan om skolpliktsbevakning Word, 40.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Skolpliktsbevakning annan huvudman Word, 40.4 kB, öppnas i nytt fönster.

EXTRA FÖRDJUPNING
Magisteruppsats om problematisk skolnärvaro på högstadiet, DIVA, Årmyr (2024) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

OR kod Årmyr

Magisteruppsats om problematisk skolnärvaro på högstadiet, DIVA, Årmyr (2024)

Bildstöd

Widgitsymboler © Widgit Software Ltd. 2024 | Symbolbruket

Bildstöd

Widgitsymboler © Widgit Software Ltd. 2024 | Symbolbruket

Bildstöd

Widgitsymboler © Widgit Software Ltd. 2024 | Symbolbruket

Bildstöd

Widgitsymboler © Widgit Software Ltd. 2024 | Symbolbruket