Kommunens organisation

Ånge kommunkoncern består av en förvaltning, kommunförvaltningen, och två helägda bolag. Ånge kommun är också delägare i ett antal bolag.x