Kommunens organisation

Ånge kommunkoncern består av en förvaltning, kommunförvaltningen, och två helägda bolag. Ånge kommun är också delägare i ett antal bolag.

Här nedan ser du en skiss över organisationen.

Organisationsskiss över kommunförvaltningen i Ånge kommun