Kommunens organisation

Ånge kommunkoncern består av fyra förvaltningar och två helägda bolag. Ånge kommun är också delägare i ett antal bolag.

Förvaltningar och styrelse/nämnder

 I förvaltningarna arbetar tjänstepersoner. Ca 950 människor arbetar i kommunkoncernen.

Till varje förvaltning är en nämnd kopplad. I nämnderna finns folkvalda politiker.

Varje bolag har en styrelse som också består av politiker.

Handlingar och protokoll

Under fullmäktige, styrelsen, nämnderna och utskotten hittar du ärendelistor med mötesdatum och protokoll från mötena. Kallelser och protokoll finns på Mötesportalen.
Diarieförda ärenden hittar du i webbdiariet.