Kommunens organisation

Ånge kommunkoncern består av fyra förvaltningar, ett helägt bolag med dotterbolag. Ånge kommun är också delägare i ett antal bolag.

Förvaltningar och styrelse/nämnder

 I förvaltningarna arbetar tjänstemän. Ca 950 människor arbetar i kommunkoncernen.

FörvaltningsorganisationPDF

Till varje förvaltning är en nämnd kopplad. I nämnderna finns folkvalda politiker.

Varje bolag har en styrelse som också består av politiker.

Handlingar och protokoll

Under fullmäktige, styrelsen, nämnderna och utskotten hittar du ärendelistor med mötesdatum och protokoll från mötena. Innevarande år finns på Mötesportalen för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott, humanistiska nämnden, humanistiska nämndens arbetsutskott, socialnämnden, tekniska nämnden och näringslivsutskottet.
Diarieförda ärenden hittar du i webbdiariet.