Upphandling och leverantörsinformation

Ånge kommun köper årligen varor, tjänster och byggnadsentreprenader för ca 250 Mkr varav ca 150 Mkr är möjligt att upphandla.

Vi anser att  det är viktigt att skapa konkurrens och ge alla en chans att delta i våra upphandlingar.

Vi utför rutinmässigt kontroller av våra anbudsgivare och leverantörer avseende kreditvärdighet, skatteskulder, F-skatt, moms med mera.

Aktuella upphandlingar enligt LOU

Upphandlingar enligt LOU, till ett värde över 615 312 kr.

Hämta anbudsförfrågan hos Visma Tendsign (opic),länk till annan webbplats om inte annat anges.

Tekniska frågor om systemet ställs till Visma TendSign support via e-post: tendsignsupport@visma.com.

Manual, instruktionsfilm och vanliga frågor och svar finns på www.tendsign.com/supportlänk till annan webbplats. TendSign support har öppet vardagar 07.00-17.00.

Aktuella direktupphandlingar

Bemanningstjänst ArbetsterapeutPDF Sista anbudsdag 2020-11-27

Renovering av Stenkällare i Haverö PDFSista anbudsdag 2020-12-14

UpplevelsecyklarPDF Sista anbudsdag 2020-12-04

Prenumerera på uppdateringar

Genom att prenumerera på sidan får du ett e-postmeddelande när den uppdateras med nya upphandlingar.

Hantera prenumeration