Upphandling och leverantörsinformation

Ånge kommun köper årligen varor, tjänster och byggnadsentreprenader för ca 250 Mkr varav ca 150 Mkr är möjligt att upphandla.

Vi anser att  det är viktigt att skapa konkurrens och ge alla en chans att delta i våra upphandlingar.

Vi utför rutinmässigt kontroller av våra anbudsgivare och leverantörer avseende kreditvärdighet, skatteskulder, F-skatt, moms mm.

Aktuella upphandlingar enligt LOU

Upphandlingar enligt LOU, till ett värde över 586 907 kr.

Inga pågående upphandlingar

Hämta anbudsförfrågan hos Visma Tendsign (opic),länk till annan webbplats om inte annat anges.

Tekniska frågor om systemet ställs till Visma TendSign support via e-post: tendsignsupport@visma.com.

Manual, instruktionsfilm och vanliga frågor och svar finns på www.tendsign.com/supportlänk till annan webbplats. TendSign support har öppet vardagar 07.00-17.00.

Aktuella direktupphandlingar

Direktupphandlingar är upphandlingar till ett värde mellan 25000 kr och 586 907

Åtgärda spången till kvarnen, Haverö strömmarPDF
Ref DU 2019/11
Sista anbudsdag 2019-11-15

Utställningsförnyelse av naturum ÅngePDF
Ref DU 2019/13
Sista anbudsdag 2019-12-15
Prenumerera på uppdateringar

Genom att prenumerera på sidan får du ett e-postmeddelande när den uppdateras med nya upphandlingar.

Hantera prenumeration