Nyheter från Näringslivskontoret

Här hittar du bland annat Corona-relaterad information riktad till dig som är företagare. Näringslivskontoret ingår i ett flertal nationella, regionala och lokala nätverk, och vi är länken mellan kommunens privata och offentliga verksamheter. Genom våra nyheter strävar vi efter att förmedla det mest aktuella och viktigaste till dig som är företagare i Ånge kommun.

Corona-viruset:
Information till företagare och arbetsgivare

Sidan uppdateras kontinuerligt.

Ånge kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Dessa ändras kontinuerligt och det är viktigt att du följer aktuell och bekräftad information från myndigheterna.

Det är viktigt att du tar ansvar

Du som har symptom som kan tyda på att du har blivit smittad av Corona-viruset ska avstå alla former av sociala kontakter. Det innebär att du kan smitta andra människor och därför ska stanna hemma. Du som är arbetsgivare har även ett särkilt viktigt ansvar för att hålla dina medarbetare uppdaterade med aktuell och bekräftad information och införa relevanta riktlinjer och rekommendationer på arbetsplatsen.

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Sammankomster och evenemang

På grund av smittrisken i Sverige har regeringen infört en förordning som begränsar sammankomster och evenemang. Begränsningarna är tvingande lagstiftning, vilket innebär att polisen har möjlighet att ingripa och upplösa olagliga sammankomster, samt att den som anordnar tillställningen kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Det är viktigt att du som arrangör vet vad som gäller för ditt evenemang, gör en riskbedömning och vidtar åtgärder för att minska smittrisken.

 

Restauranger, krogar och caféer

Restauranger, krogar och caféer behöver bland annat vidta åtgärder för att undvika trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar. Högst åtta personer får sitta vid samma bord och besökare ska kunna hålla minst en meters avstånd till andra sällskap.

Reglerna för att minska smittspridningen på serveringsställen innebär att företagaren åläggs ett stort ansvar för sina kunder. Våra livsmedelsinspektörer på Ånge kommun finns tillgängliga och hjälper till med råd och instruktioner om hur du kan fortsätta bedriva din restaurang-, krog- eller caféverksamhet.

Råd till verksamheter

Utöver Folkhälsomyndighetens allmänna råd som är allas ansvar att följa för att förhindra smittspridning finns även ett antal råd som är särskilt riktade till verksamheter. Hos folkhälsomyndigheten finns bland annat information om vad din verksamhet kan göra för att bromsa smittan, checlista för evenemang och serveringsställen, rekommendationer till kör-, musik- och orkesterverksamheter samt idrottsföreningar och träningsanläggningar.

Information och stöd för företag i krisen

Här samlar vi de viktigaste länkarna och information om vilket stöd som företag kan få för att ta sig igenom den rådande Corona-krisen. Kom ihåg att du alltid kan kontakta näringslivskontoret för att få hjälp att hitta rätt.

Verksamt.selänk till annan webbplats
Hos verksamt.se finns samlad information från myndigheterna om det som är viktigt för dig som företagare och arbetsgivare att veta. Informationen finns även på engelska.

Nationella företagsakutenlänk till annan webbplats
Den nationella företagsakuten kompletterar verksamt.se och vår kommunala näringslivsakut. Hit kan du som har akuta problem i ditt företag med anledning av covid-19 vända dig, oavsett fråga. Du når den nationella företagsakuten per telefon på nummer 010 - 241 13 00 eller per mail till nationellaforetagsakuten@rjl.se. På hemsidan finns även vanliga frågor och svar samlade.

Regeringenlänk till annan webbplats
Här kan du läsa mer om regeringens arbete, beslut och initiativ med anledning av det nya coronaviruset.

Skatteverketlänk till annan webbplats
Hos Skatteverket finns information om flera sätt att förbättra din och ditt företags ekonomiska situation, och vad som händer om du inte hinner lämna in uppgifter i tid med mera. Möjligheterna skiljer sig åt beroende på företagsform, men du kan bland annat få anstånd med att betala skatt och stöd om verksamheten gått sämre än planerat. Det finns även stöd att få för dig som bedriver enskild firma.

Länsstyrelsen och Boverketlänk till annan webbplats
Den 5 november 2020 beslutade regeringen om ett nytt stöd, det så kallade omsättningsstödet, till enskilda näringsidkare som drabbats hårt av virusutbrottet. Stödet trädde i kraft den 9 november och handläggs av länsstyrelsen som också ansvarar för all information och uppföljning av stödet. Ansökan görs däremot via Boverkets e-tjänst.

Tillväxtverketlänk till annan webbplats
Om du har anställda och till följd av coronaviruset är hårt pressad kan du få ekonomiskt stöd för korttidsarbete (tidigare kallat korttidspermittering). Stödet för korttidsarbete innebär att en anställd går ner i arbetstid istället för att du behöver säga upp personen. Kostnaden delas mellan dig som arbetsgivare, den anställda och staten.

Försäkringskassanlänk till annan webbplats
Hos Försäkringskassan finns information om vad som gäller för olika ersättningar i samband med virusutbrottet.

Almis brygglånlänk till annan webbplats
Almi tillhandahåller som vanligt finansiering och rådgivning till små- och medelstora företag, men finns också särskilt tillgängliga för företagen som drabbas av krisen genom ett särskilt lån; det så kallade brygglånet. Om du redan har lån hos Almi har du möjlighet att söka anstånd med amorteringar.

Almis brygglån är riktat till bärkraftiga små och medelstora företag i Sverige där finansieringsbehov uppstår som en följd av virusutbrottet. Syftet är att överbrygga en period av svårigheter och lånet har villkor som är särskilt anpassade till rådande situation. Lånet kombineras alltid med rådgivning där du diskuterar och simulerar vilka effekter krisen har på kassaflöde, resultat- och balansräkning, vilken ligger till grund för bedömning av företagets finansieringsbehov.

Omställningsakuten hos BizMakerlänk till annan webbplats
Nöden är uppfinningarnas moder brukar det heta. I samarbete med Västernorrlands kommuner erbjuder BizMaker upp till åtta timmar kostnadsfri affärscoachning till alla företagare i länet som vill och kan förnya sin affärsmodell. Syftet är att snabbare hitta nya lösningar för en hållbar omställning med ny eller förändrad affärsmodell i fokus.

Regionens utvecklingschecklänk till annan webbplats
Utvecklingschecken är riktad till dig som vill investera och kan sökas av företag med verksamhet i hela Västernorrland som har 1-249 sysselsatta eller anställda och högst 500 miljoner kronor i omsättning. Investeringen ska uppgå till minst 20 000 kronor och du kan få upp till 80 procent i stöd.

Local Hero Ljungandalen
Local Hero är ett initiativ för att hylla det lokala näringslivet. Sandra Reuterving och Lotten Rapp tog konceptet som sprider sig över hela Sverige med i stormfart till Ljungandalen. Med initiativet vill de samla inlägg på Instagram från alla lokala hjälptar som bedriver respektive stöttar företag i Ljungandalen från Haverö till Stöde.

Förbered ditt företag på förändring

Den pågående pandemin har- och kommer att påverka näringslivet i Sverige och Ånge kommun. Som företagare kan det vara svårt att veta vilka åtgäder man ska vidta i det här läget och få en överblick över vilken hjälp som finns att få. Här kommer några tips.

Information och stöd om att hantera förändringar - Tillväxtverketlänk till annan webbplats
Hos Tillväxtverket hittar du information och stöd om hur du håller igång verksamheten trots Corona-utbrottet samt om hur du hanterar förändringar.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)länk till annan webbplats
MSB.se har planeringsstöd för hur du kan hålla igång kontinuiteten i din verksamhet, till exempel hur man ska tänka inför eventuellt bortfall av personal, leveranser av varor och tjänster med mera.

 

Tips, exempel och material

Pandemin ställer speciella krav på alla som organiserar en verksamhet. Du som bedriver en verksamhet är ansvarig för att anpassa den så att du, dina medarbetare, besökare och kunder kan följa myndigheternas riktlinjer och råd. Hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) finns råd, tips och exempel på hur andra har gjort i sina verksamheter för att bromsa smittan.
Läs mer hos MSB >>länk till annan webbplats

Till hjälp för att påminna er själva, besökare och omgivningen om att tänka sig för och ta sitt personliga ansvar för att minska smittspridningen finns material att ladda hem, skriva ut och sätta upp. Länsstyrelsen och Region Västernorrland har tagit fram material som du kan lägga in din logotyp i om du vill. Vi på näringslivskontoret har tagit fram affischer tillsammans med Local Hero Ljungandalen. Hjälp oss gärna att sprida materialet. Tillsammans minskar vi smittspridningen!

Om du behöver hjälp med att infoga din logotyp eller skriva ut i färg kontaktar du näringslivsakuten så försöker vi hjälpa dig.

Här kan du ladda hem materialet:
Näringslivskontoret, affisch Var vår lokala hjälte - vit (pdf) >>PDF
Näringslivskontoret, affisch Var vår lokala hjälte - rödorange (pdf) >>PDF
Länsstyrelsen/Region Västernorrland, affisch Håll avstånd - A3 (word) >>Word
Länsstyrelsen/Region Västernorrland, affisch Håll avstånd - A4 (word) >>Word
Länsstyrelsen/Region Västernorrland, affisch Håll avstånd (pdf) >>PDF
Länsstyrelsen/Region Västernorrland, bordspratare Håll avstånd (word) >>Word
Länsstyrelsen/Region Västernorrland, bordspratare Håll avstånd (pdf) >>PDF
Länsstyrelsen/Region Västernorrland, animering Håll avstånd >>


 

Näringslivsakuten

Vi på näringslivskontoret i Ånge finns tillgängliga för dig! Vi ser till att lotsa dig rätt i snåret av information, och ingen fråga är för liten eller för stor. Bland annat erbjuder vi tillsammans med BizMaker upp till fem timmar kostnadsfri företagsrådgivning. Du kan självklart känna dig trygg med att kontakta oss, vi har tystnadsplikt och håller hög sekretess. Läs mer om vilka åtgärder Ånge kommun vidtagit för att stötta och förenkla för företagen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev


Namn

Namn

e-post

 

Nyhetsarkiv