Nyheter från Näringslivskontoret

Här hittar du bland annat Corona-relaterad information riktad till dig som är företagare. Näringslivskontoret ingår i ett flertal nationella, regionala och lokala nätverk, och vi är länken mellan kommunens privata och offentliga verksamheter. Genom våra nyheter strävar vi efter att förmedla det mest aktuella och viktigaste till dig som är företagare i Ånge kommun.

Corona-viruset:
Information till företagare och arbetsgivare

Sidan uppdateras kontinuerligt.

Ånge kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Dessa ändras kontinuerligt och det är viktigt att du följer aktuell och bekräftad information från myndigheterna.

Det är viktigt att du tar ansvar

Du som har symptom som kan tyda på att du har blivit smittad av Corona-viruset ska avstå alla former av sociala kontakter. Det innebär att du kan smitta andra människor och därför ska stanna hemma. Du som är arbetsgivare har även ett särkilt viktigt ansvar för att hålla dina medarbetare uppdaterade med aktuell och bekräftad information och införa relevanta riktlinjer och rekommendationer på arbetsplatsen.

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Tillfällig pandemilag

Den 8 januari 2021 beslutade riksdagen att anta den tillfälliga pandemilagen som ska hindra smittspridningen av covid-19 mer effektivt. Lagen är tvingande och innebär att ett större ansvar läggs på dig som bedriver verksamhet. Länsstyrelsen har i samband med den nya lagen fått i uppdrag att sköta tillsyn över att de nya reglerna efterlevs.

Information och dialog vid tillsyn av den tillfälliga pandemilagen
Länsstyrelserna har fått omfattande tillsynsuppgifter i den tillfälliga pandemilagen. Syftet är att minska smittspridningen genom att informera om och kontrollera efterlevnaden av lagen. Tillsynen framöver kommer ibland att ske på distans eller genom besök på plats.

Utgångspunkten är att verksamheten i första hand frivilligt ska rätta till brister efter information, råd och dialog vid tillsynen. Åtgärder som beslut om stängning av verksamheter eller vite kommer endast att ske i extrema fall.

De verksamheter som för närvarande är aktuella för tillsyn är gym- eller sportanläggningar för inomhusaktivitet, badhus, handelsplatser, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt yrkesmässig uthyrning/användning av platser för privata sammankomster.

Tillsynsuppdraget handlar om att se till att verksamheter bedrivs på ett sätt så att trängsel undviks och att människor kan hålla ett säkert avstånd från varandra och därmed minska smittspridningen.

Tillsynen utgår från ”risk och väsentlighet” och bedrivas där den bedöms minska smittspridningen i störst omfattning. Kunskapsunderlaget hämtas från Länsstyrelsens efterlevnadsuppdrag, de regionala lägesbilderna, andra samverkansforum och inkommande uppgifter.

Läs mer om tillsyn av den tillfälliga pandemilagen >> Länk till annan webbplats.
Informationsblad - Allmänna sammankomster (pdf) >> Pdf, 163.2 kB.
Informationsblad - Privata sammankomster (pdf) >> Pdf, 124.3 kB.
Informationsblad - Handel (pdf) >> Pdf, 156.8 kB.
Informationsblad - Sport (pdf) >> Pdf, 161.6 kB.
Frågor och svar om reglerna hos Folkhälsomyndigheten >> Länk till annan webbplats.

Information och stöd för företag i krisen

Här samlar vi de viktigaste länkarna och information om vilket stöd som företag kan få för att ta sig igenom den rådande Corona-krisen. Kom ihåg att du alltid kan kontakta näringslivskontoret för att få hjälp att hitta rätt.

Verksamt.se Länk till annan webbplats.
Hos verksamt.se finns samlad information från myndigheterna om det som är viktigt för dig som företagare och arbetsgivare att veta. Informationen finns även på engelska.

Regeringen Länk till annan webbplats.
Här kan du läsa mer om regeringens arbete, beslut och initiativ med anledning av det nya coronaviruset.

Skatteverket Länk till annan webbplats.
Hos Skatteverket finns information om flera sätt att förbättra din och ditt företags ekonomiska situation, och vad som händer om du inte hinner lämna in uppgifter i tid med mera. Möjligheterna skiljer sig åt beroende på företagsform, men du kan bland annat få anstånd med att betala skatt och stöd om verksamheten gått sämre än planerat. Det finns även stöd att få för dig som bedriver enskild firma.

Länsstyrelsen och Boverket Länk till annan webbplats.
Den 5 november 2020 beslutade regeringen om ett nytt stöd, det så kallade omsättningsstödet, till enskilda näringsidkare som drabbats hårt av virusutbrottet. Stödet trädde i kraft den 9 november och handläggs av länsstyrelsen som också ansvarar för all information och uppföljning av stödet. Ansökan görs däremot via Boverkets e-tjänst.

Tillväxtverket Länk till annan webbplats.
Om du har anställda och till följd av coronaviruset är hårt pressad kan du få ekonomiskt stöd för korttidsarbete (tidigare kallat korttidspermittering). Stödet för korttidsarbete innebär att en anställd går ner i arbetstid istället för att du behöver säga upp personen. Kostnaden delas mellan dig som arbetsgivare, den anställda och staten.

Försäkringskassan Länk till annan webbplats.
Hos Försäkringskassan finns information om vad som gäller för olika ersättningar i samband med virusutbrottet.

Almis brygglån Länk till annan webbplats.
Almi tillhandahåller som vanligt finansiering och rådgivning till små- och medelstora företag, men finns också särskilt tillgängliga för företagen som drabbas av krisen genom ett särskilt lån; det så kallade brygglånet. Om du redan har lån hos Almi har du möjlighet att söka anstånd med amorteringar.

Almis brygglån är riktat till bärkraftiga små och medelstora företag i Sverige där finansieringsbehov uppstår som en följd av virusutbrottet. Syftet är att överbrygga en period av svårigheter och lånet har villkor som är särskilt anpassade till rådande situation. Lånet kombineras alltid med rådgivning där du diskuterar och simulerar vilka effekter krisen har på kassaflöde, resultat- och balansräkning, vilken ligger till grund för bedömning av företagets finansieringsbehov.

Omställningsakuten hos BizMaker Länk till annan webbplats.
Nöden är uppfinningarnas moder brukar det heta. I samarbete med Västernorrlands kommuner erbjuder BizMaker upp till åtta timmar kostnadsfri affärscoachning till alla företagare i länet som vill och kan förnya sin affärsmodell. Syftet är att snabbare hitta nya lösningar för en hållbar omställning med ny eller förändrad affärsmodell i fokus.

Regionens utvecklingscheck Länk till annan webbplats.
Utvecklingschecken är riktad till dig som vill investera och kan sökas av företag med verksamhet i hela Västernorrland som har 1-249 sysselsatta eller anställda och högst 500 miljoner kronor i omsättning. Investeringen ska uppgå till minst 20 000 kronor och du kan få upp till 80 procent i stöd.

Local Hero Ljungandalen
Local Hero är ett initiativ för att hylla det lokala näringslivet. Sandra Reuterving och Lotten Rapp tog konceptet som sprider sig över hela Sverige med i stormfart till Ljungandalen. Med initiativet vill de samla inlägg på Instagram från alla lokala hjälptar som bedriver respektive stöttar företag i Ljungandalen från Haverö till Stöde.

Förbered ditt företag på förändring

Den pågående pandemin har- och kommer att påverka näringslivet i Sverige och Ånge kommun. Som företagare kan det vara svårt att veta vilka åtgäder man ska vidta i det här läget och få en överblick över vilken hjälp som finns att få. Här kommer några tips.

Information och stöd om att hantera förändringar - Tillväxtverket Länk till annan webbplats.
Hos Tillväxtverket hittar du information och stöd om hur du håller igång verksamheten trots Corona-utbrottet samt om hur du hanterar förändringar.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Länk till annan webbplats.
MSB.se har planeringsstöd för hur du kan hålla igång kontinuiteten i din verksamhet, till exempel hur man ska tänka inför eventuellt bortfall av personal, leveranser av varor och tjänster med mera.

 

Näringslivsakuten

Vi på näringslivskontoret i Ånge finns tillgängliga för dig! Vi ser till att lotsa dig rätt i snåret av information, och ingen fråga är för liten eller för stor. Bland annat erbjuder vi tillsammans med BizMaker upp till fem timmar kostnadsfri företagsrådgivning. Du kan självklart känna dig trygg med att kontakta oss, vi har tystnadsplikt och håller hög sekretess. Läs mer om vilka åtgärder Ånge kommun vidtagit för att stötta och förenkla för företagen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev


Namn

Namn

e-post

 

Nyhetsarkiv