Nyheter från Näringslivskontoret

Här hittar du bland annat Corona-relaterad information riktad till dig som är företagare. Näringslivskontoret ingår i ett flertal nationella, regionala och lokala nätverk, och vi är länken mellan kommunens privata och offentliga verksamheter. Genom våra nyheter strävar vi efter att förmedla det mest aktuella och viktigaste till dig som är företagare i Ånge kommun.

Corona-viruset:
Information till företagare och arbetsgivare

Sidan uppdateras kontinuerligt.

Ånge kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Dessa ändras kontinuerligt och det är viktigt att du följer aktuell och bekräftad information från myndigheterna. Ånge kommun gick den 11 mars upp i stabsläge, vilket innebär att vi har en högre beredskap än normalt. Det gäller självklart även för oss på näringslivskontoret.

Det är viktigt att du tar ansvar

Du som har symptom som kan tyda på att du har blivit smittad av det nya Corona-viruset ska avstå alla former av sociala kontakter. Det innebär att du kan smitta andra människor och därför ska stanna hemma. Du som är arbetsgivare har även ett särkilt viktigt ansvar för att hålla dina medarbetare uppdaterade med aktuell och bekräftad information och införa relevanta riktlinjer och rekommendationer på arbetsplatsen.

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Sammankomster och evenemang

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare är på grund av smittrisken förbjudna i Sverige. Det innebär att polisen har möjlighet att ingripa och upplösa en sådan sammankomst och att den som anordnar tillställningen kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. På folkhälsomyndighetens hemsida finns information om hur en riskbedömning bör gå till, samt ett verktyg för att ta ställning till om man ska ställa in eller skjuta upp evenemanget eller sammankomsten. Hos polisen finns mer information om vad begränsningen innebär och hur du ansöker om tillstånd för att arrangera en offentlig tillställning.

Restauranger, krogar och caféer

Nya regler innebär att trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar inte får förekomma utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra. Besökare ska äta och dricka sittandes vid bord. Personal bär ut beställningarna. Om det är möjligt att låta gästerna beställa och hämta sin mat och dryck själva så är det tillåtet, så länge som det inte leder till trängsel eller köer. Hämtmat kan överlämnas som vanligt, så länge det går att göra utan trängsel mellan människor.

De nya reglerna innebär att livsmedelsföretagare åläggs ett stort ansvar för sina kunder. Våra livsmedelsinspektörer finns tillgängliga och hjälper till med råd och instruktioner om hur restauranger, krogar och caféer kan bedriva sin verksamhet.

Råd till verksamheter

Utöver Folkhälsomyndighetens allmänna råd som är allas ansvar att följa för att förhindra smittspridning finns även ett antal råd till verksamheter:

  • Idrottsföreningar bör om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus, skjuta upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper och begränsa antalet åskådare.
  • Ideella föreningar bör om möjligt skjuta upp årsmöten och liknande, om mötet kräver att deltagarna träffas på samma plats.
  • I kollektivtrafik och allmänna färdmedel bör antalet resenärer begränsas, och antalet turer anpassas så att trängsel kan undvikas.
  • Arbetsgivare bör se till att personal och besökare håller avstånd, att anställda arbetar hemifrån och undviker onödiga resor.
  • Butiker, köpcentrum och gallerior bör begränsa antalet kunder som vistas i lokalen samtidigt. De bör också ta fram alternativa lösningar till kassaköer eller anvisa hur långt kunderna kan stå mellan varandra.

Mer informationlänk till annan webbplats

Information och stöd för företag i krisen

Här samlar vi de viktigaste länkarna och information om vilket stöd som företag kan få för att ta sig igenom den rådande Corona-krisen. Kom ihåg att du alltid kan kontakta näringslivskontoret för att få hjälp att hitta rätt.

Verksamt.selänk till annan webbplats
Hos verksamt.se finns samlad information från myndigheterna om det som är viktigt för dig som företagare och arbetsgivare att veta. Informationen finns även på engelska.

Nationella företagsakutenlänk till annan webbplats
Den nationella företagsakuten kompletterar verksamt.se och vår kommunala näringslivsakut. Hit kan du som har akuta problem i ditt företag med anledning av covid-19 vända dig, oavsett fråga. Du når den nationella företagsakuten per telefon på nummer 010 - 241 13 00 eller per mail till nationellaforetagsakuten@rjl.se. På hemsidan finns även vanliga frågor och svar samlade.

Regeringenlänk till annan webbplats
Här kan du läsa mer om regeringens arbete, beslut och initiativ med anledning av det nya coronaviruset.

Skatteverketlänk till annan webbplats
Hos Skatteverket finns information om flera sätt att förbättra din och ditt företags ekonomiska situation, och vad som händer om du inte hinner lämna in uppgifter i tid med mera. Möjligheterna skiljer sig åt beroende på företagsform, men du kan bland annat få anstånd med att betala skatt, och sedan 6 april kan du som arbetsgivare få sänkta arbetsgivaravgifter för maximalt 30 anställda.

Nu finns det även möjlighet att söka omställningsstöd via Skatteverket. Omställningsstödet riktar sig till dig som har ett företag som tappat mycket omsättning under mars och april månad 2020 på grund av corona-virusets utbrott. För att kunna ta del av stödet ska företaget ha omsatt minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret, och omsättningen ska vara minst 30 procent lägre än under samma period 2019. Stödet gäller företag som är godkända för F-skatt, samt även stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund som är undantagna från skattskyldighet.

Ansökningstjänsten öppnade den 22 juni klockan 12 och stödet går att söka till och med den 31 augusti. Storleken på stödet beror på hur mycket företagets nettoomsättning har minskat. Det lägsta stöd som beviljas är 5 000 kronor och det högsta är 150 miljoner kronor. Stödet ska bidra till att täcka företagets fasta kostnader. Du kan även få maximalt 10 000 kronor i stöd för att ta administrativ hjälp vid ansökningsförfarandet.

Hos Skatteverket finns mer information samt en beräkningshjälp där du kan få en första uppskattning om ifall företaget är berättigat till stöd och i så fall hur mycket. Läs mer och ansök >>länk till annan webbplats

Korttidsarbete (tidigare kallat korttidspermittering)länk till annan webbplats
Om du har anställda och till följd av coronaviruset är hårt pressad kan du få ekonomiskt stöd för korttidsarbete. Stödet gäller retroaktivt från den 16 mars 2020.

Stödet för korttidsarbete innebär att en anställd går ner 20, 40, 60 eller 80 procent i arbetstid istället för att du behöver säga upp personen. Kostnaden delas mellan dig som arbetsgivare, den anställda och staten. Staten tar 75 procent av kostnaden och den anställda kan få ut upp till 90 procent av sin lön.

Smittbärarpenning, sjukpenning, karens och ersättning för vablänk till annan webbplats
Hos Försäkringskassan finns information om vad som gäller för olika ersättningar i samband med virusutbrottet. Bland annat har karensavdraget tillfälligt slopats liksom kravet på läkarintyg, och staten står för hela sjuklönekostnaden under april och maj. Du som är egenföretagare får ersättning genom en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14.

Almis brygglånlänk till annan webbplats
Almi tillhandahåller som vanligt finansiering och rådgivning till små- och medelstora företag, men finns också särskilt tillgängliga för företagen som drabbas av krisen genom ett nytt lån; det så kallade brygglånet. Om du redan har lån hos Almi har du möjlighet att söka anstånd med amorteringar.

Almis brygglån är riktat till bärkraftiga små och medelstora företag i Sverige där finansieringsbehov uppstår som en följd av virusutbrottet. Syftet är att överbrygga en period av svårigheter och lånet har villkor som är särskilt anpassade till rådande situation. Lånet kombineras alltid med rådgivning där du diskuterar och simulerar vilka effekter krisen har på kassaflöde, resultat- och balansräkning, vilken ligger till grund för bedömning av företagets finansieringsbehov.

Omställningsakuten hos BizMakerlänk till annan webbplats
Nöden är uppfinningarnas moder brukar det heta. I samarbete med Västernorrlands kommuner erbjuder BizMaker upp till åtta timmar kostnadsfri affärscoachning till alla företagare i länet som vill och kan förnya sin affärsmodell. Syftet är att snabbare hitta nya lösningar för en hållbar omställning med ny eller förändrad affärsmodell i fokus.

Regionens utvecklingschecklänk till annan webbplats
Utvecklingschecken kan sökas av företag med verksamhet i hela Västernorrland som har en till nio sysselsatta eller anställda och högst 20 miljoner kronor i omsättning. Stödet vänder sig främst till företag som trots krisen har möjlighet att vidareutveckla eller ställa om sin verksamhet. Investeringen ska uppgå till minst 20 000 kronor och du kan få upp till 80 procent i stöd. Här är detaljerna kring stödet sammanställda. PDF

Hyreskostnader i utsatta branscherlänk till annan webbplats
Regeringen har beslutat om ett tillfälligt stöd till hyresvärdar som har gett rabatt på fasta lokalhyreskostnader till hyresgäster i utsatta branscher. Stödet innebär att du som hyr en lokal kan få tillfällig rabatt på din fasta hyra så att du får en lägre hyreskostnad. Kompensationen till hyresvärden uppgår till högst 50 procent av den nedsatta fasta hyran (det vill säga själva rabatten), dock maximalt 25 procent av den ursprungliga fasta hyran.

Du som hyresgäst kan inte söka stödet, utan du måste komma överens med din hyresvärd om du ska få rabatt på hyran och hur stor rabatten ska vara. Den tillfälliga hyresrabatten ska ha skett under perioden 1 april till och med den 30 juni 2020, och ni måste ha tecknat avtal om den senast den 30 juni.

Local Hero Ljungandalen
Local Hero är ett initiativ för att hylla det lokala näringslivet. Sandra Reuterving och Lotten Rapp tog konceptet som sprider sig över hela Sverige med i stormfart till Ljungandalen. Med initiativet vill de samla inlägg på Instagram från alla lokala hjälptar som bedriver respektive stöttar företag i Ljungandalen från Haverö till Stöde.

Förbered ditt företag på förändring

Den pågående pandemin har- och kommer att påverka näringslivet i Sverige och Ånge kommun. Som företagare kan det vara svårt att veta vilka åtgäder man ska vidta i det här läget och få en överblick över vilken hjälp som finns att få. Här kommer några tips.

Stresstesta företagetlänk till annan webbplats
Det är viktigt att vara förberedd och hos Företagarna kan du genom att svara på några frågor stresstesta ditt företag.

Gör riskanalyser, planera och agera - tre råd från Almilänk till annan webbplats
Hamnar ditt företag i en situation där ni behöver låna pengar av bank eller annan aktör är det viktigt att ni i förväg gjort en ordentlig riskanalys för ekonomin. På så sätt blir det lättare att konkret diskuera vilka summor som kan bli aktuella.

Information och stöd om att hantera förändringar - Tillväxtverketlänk till annan webbplats
Hos Tillväxtverket hittar du information och stöd om hur du håller igång verksamheten trots utbrottet av det nya Corona-viruset samt om hur du hanterar förändringar.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)länk till annan webbplats
MSB.se har planeringsstöd för hur du kan hålla igång kontinuiteten i din verksamhet, till exempel hur man ska tänka inför eventuellt bortfall av personal, leveranser av varor och tjänster med mera.

 

Tips, exempel och material

Sommar i skuggan av en pandemi ställer speciella krav på alla som organiserar en verksamhet. Du som bedriver en verksamhet är ansvarig för att anpassa den så att du, dina medarbetare, besökare och kunder kan följa myndigheternas riktlinjer och råd. Hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) finns råd, tips och exempel på hur andra har gjort i sina verksamheter för att bromsa smittan. Läs mer hos MSB >>länk till annan webbplats

Till hjälp för att påminna er själva, besökare och omgivningen om att tänka sig för och ta sitt personliga ansvar för att minska smittspridningen finns material att ladda hem, skriva ut och sätta upp. Länsstyrelsen och Region Västernorrland har tagit fram material som du kan lägga in din logotyp i om du vill. Vi på näringslivskontoret har tagit fram affischer tillsammans med Local Hero Ljungandalen. Hjälp oss gärna att sprida materialet. Tillsammans minskar vi smittspridningen!

Om du behöver hjälp med att infoga din logotyp eller skriva ut i färg kontaktar du näringslivsakuten så försöker vi hjälpa dig.

Här kan du ladda hem materialet:
Näringslivskontoret, affisch Var vår lokala hjälte - vit (pdf) >>PDF
Näringslivskontoret, affisch Var vår lokala hjälte - rödorange (pdf) >>PDF
Länsstyrelsen/Region Västernorrland, affisch Håll avstånd - A3 (word) >>Word
Länsstyrelsen/Region Västernorrland, affisch Håll avstånd - A4 (word) >>Word
Länsstyrelsen/Region Västernorrland, affisch Håll avstånd (pdf) >>PDF
Länsstyrelsen/Region Västernorrland, bordspratare Håll avstånd (word) >>Word
Länsstyrelsen/Region Västernorrland, bordspratare Håll avstånd (pdf) >>PDF
Länsstyrelsen/Region Västernorrland, animering Håll avstånd >>

 

 

Näringslivsakuten

Vi på näringslivskontoret i Ånge finns tillgängliga för dig! Vi ser till att lotsa dig rätt i snåret av information, och ingen fråga är för liten eller för stor. Bland annat erbjuder vi tillsammans med BizMaker upp till fem timmar kostnadsfri företagsrådgivning. Du kan självklart känna dig trygg med att kontakta oss, vi har tystnadsplikt och håller hög sekretess. Läs mer om vilka åtgärder Ånge kommun vidtagit för att stötta och förenkla för företagen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev


Namn

Namn

e-post

 

Nyhetsarkiv