grödor som gror

 

Välkommen till ett dialogmöte om företagsklimatet i Ånge kommun!

Onsdag den 22 maj bjuder svenskt näringsliv in till ett dialogmöte om företagsklimatat i Ånge kommun.

Vi går igenom svaren från årets enkät och diskuterar bilden som ges och vad som kan prioriteras i det fortsatta arbetet med att förbättra företagsklimatet. Vi avslutar mötet med gemensam lunch.

Företagare, politiker och tjänstepersoner är varmt välkomna att delta!

Tid: Onsdag den 22 maj kl 10.00 11.30
Plats: Kommunhuset i Ånge, bottenvåningen

Deltagande är kostnadsfritt och vi bjuder på lunchen.
Anmäl dig här! Länk till annan webbplats.

Varmt välkommen!