Kultur

Ett rikt kulturliv har blivit något av ett kännetecken för Ånge kommun. Teater, musik och konst uppskattas av alla åldrar. Många är själva aktiva musiker, konstnärer och skådespelare, andra är goda kulturkonsumenter.