Kartor och geografisk information

Kommunen har flera kartor för olika ändamål. Här hittar du dels kartor som filer, dels webbaserade kartor. Om du saknar en karta eller söker annan geografisk information, hittar du våra kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Översiktskarta för Ånge kommun

Översiktskarta över Ånge kommun

Klicka på kartan för att se en större bild!


Bygg- och exploateringskartan, webbkarta

Ånge kommun utveckar i ett samarbete mellan nio kommuner i projekt eSamverkan, en gemensam och interaktiv webbkarta. Bygg- och exploateringskartan visar bland annat planområden, riksintressen och annan geografisk information. Det är möjligt att söka på fastighet eller adress, visa nuvarande position i kartan, mäta, rita och skriva ut.

Exempel från Bygg- och exploateringskartan

Bild från Bygg- och exploateringskartan - klicka på kartan för att öppna den!


Primärkartan

Primärkartan är en storskalig karta, där kartdetaljerna har hög noggrannhet, till exempel byggnader, fastighetsgränser, häckar, staket, träd, gator med mera. Den digitala primärkartan omfattar alla större tätortsområden i Ånge kommun. Se aktuella primärkarteområden Pdf, 445.7 kB, öppnas i nytt fönster.!

Mer om primärkartan

Användning, aktualitet, typ och skala, beställning

  • Primärkartan används som underlag för bland annat planering, byggande, projektering, redovisning och andra kartbaser.
  • Kartbasen uppdateras kontinuerligt vad gäller exempelvis fastighetsgränser och byggnader som fått bygglov. Uppdateringen sker med hjälp av olika metoder till exempel flygfotografering (flyghöjd 800-2300m) och inmätning på marken. Kartan har en noggrannhet på 0,1 – 2,0 m.
  • Det är en storskalig karta i digital och analog form i tätortsområden i skalområde 1:1000.
  • Kontakta oss för beställning av primärkarta - den kan levereras i digital form, via e-post eller annat media, utritad på papper, över valfritt område, i valfri skala (rekommenderad skala; 1:100 – 1:2000) och med valfritt innehåll.