Försäkringar


Kommunen avtal om olycksfallsförsäkring för alla skolelever med Protector. Försäkringen omfattar skoltid, fritid samt ferier. Skadeanmälan görs via Protectors hemsida, www.protectorforsakring.selänk till annan webbplats.

Tryck: Anmäl skada, Person, Kommunolycksfall.

  • Försäkringsnummer: 293196-3.1
  • Avtalstid: 2016-08-01 - 2017-07-31
  • Försäkringstagare är Ånge kommun