Försäkringar


Kommunen har avtal om olycksfallsförsäkring för alla skolelever via Länsförsäkringar. Försäkringen omfattar skoltid, fritid samt ferier.
Skadeanmälan görs via mail: skador@lfy.se eller telefon: 0611-365 345

  • Avtalstid: 2020-03-01 - 2022-02-28
  • Försäkringstagare är Ånge kommun