Vuxenutbildning, komvux

Kontakta oss

Du når vår administration enklast i kontakttjänsten Länk till annan webbplats. där vi svarar på frågor, beställningar och annat som du behöver hjälp med. Det är ett snabbare och säkrare sätt att nå oss än via telefon och e-post.
Under rubriken Självservice längre ner på denna sida, finns samtliga e-tjänster för ansökan och ändringar, m.m.

OBS! Under vecka 51 och 52 handläggs inga ärenden.

Väl mött!

Vi erbjuder:

  • Grundläggande nivå
  • Gymnasial nivå
  • Gymnasial yrkesutbildning
  • Utbildning i svenska för invandrare (sfi)
  • Komvux som särskild utbildning

Vem får studera

Till oss är du välkommen från och med 1 juli det år du fyller 20 (för Sfi 16 år) eller tidigare om du har examen från gymnasieskolan. För att vara behörig ska du också sakna eller ha brister i de kunskaper som kursen avser att ge. Det är också viktigt att du uppfyller förkunskapskraven till de kurser du söker.

Kostnad

Undervisningen är kostnadsfri. Däremot måste du betala för böcker och annat studiematerial som används i undervisningen (gäller ej SFI eller Särskild utbildning för vuxna).

Ansökan

Se ansökan om vuxenutbildning i e-tjänst nedan under Självservice. Om ansökan är komplett så är handläggningstiden ca 3 veckor, därefter får du ett besked om du är antagen eller inte.

Under rubriken Självservice längre ner på denna sida, finns samtliga e-tjänster för ansökan och ändringar, m.m.

Ångströmsenheten Fasadskylt