Vuxenutbildning, komvux

Aktuellt

    

Intresseanmälan till vuxenutbildning - Vårdbiträde och SVA-grund

Vuxenutbildningen i Ånge har undersökt intresset för att starta ytterligare en utbildningsgrupp i augusti 2019. Underlaget är i nuläget för litet så vi kommer att erbjuda andra utbildningar för er som anmält intresse.

Ansökningar sommaren 2019

Under perioden 190630 och 190815 behandlas inga nya ansökningar.

Vi erbjuder:

  • Grundläggande nivå
  • Gymnasial nivå
  • Gymnasial yrkesutbildning
  • Utbildning i svenska för invandrare (Sfi)
  • Särskild utbildning för vuxna

Vem får studera

Till oss är du välkommen från och med 1 juli det år du fyller 20 (för Sfi 16 år) eller tidigare om du har examen från gymnasieskolan. För att vara behörig ska du också sakna eller ha brister i de kunskaper som kursen avser att ge. Det är också viktigt att du uppfyller förkunskapskraven till de kurser du söker.

Kostnad

Undervisningen är kostnadsfri. Däremot måste du betala för böcker och annat studiematerial som används i undervisningen (gäller ej SFI eller Särvux).

Ansökan

Se ansökan om vuxenutbildning i e-tjänst nedan under Självservice. Om du inte är säker på vilken utbildning du behöver, kontakta studievägledare.

Ansökningar sommaren 2019

Under perioden 190630 och 190815 behandlas inga nya ansökningar.