Vuxenutbildning, komvux

Aktuellt

    

Intresseanmälan till vuxenutbildning - Vårdbiträde och SVA-grund

Vuxenutbildningen vid Ångströmsenheten i Ånge undersöker just nu intresset för att starta ytterligare en utbildningsgrupp i januari 2019.

Studietakt: 100%

Förutsättning för att klara utbildningen: Godkänt betyg i SFI-C

Antal poäng: 1600 varav

700 poäng, SVA-grund

100 poäng, Orienteringskurs

800 poäng, Vårdkurser

Efter avklarad utbildning är det möjligt att bygga vidare med 800 poäng för att bli undersköterska.
Välkommen att anmäla intresse i e-tjänster längst ner på sidan!

Vi erbjuder:

  • Grundläggande nivå
  • Gymnasial nivå
  • Gymnasial yrkesutbildning
  • Utbildning i svenska för invandrare (Sfi)
  • Särskild utbildning för vuxna

Vem får studera

Till oss är du välkommen från och med 1 juli det år du fyller 20 (för Sfi 16 år) eller tidigare om du har examen från gymnasieskolan. För att vara behörig ska du också sakna eller ha brister i de kunskaper som kursen avser att ge. Det är också viktigt att du uppfyller förkunskapskraven till de kurser du söker.

Kostnad

Undervisningen är kostnadsfri. Däremot måste du betala för böcker och annat studiematerial som används i undervisningen (gäller ej SFI eller Särvux).

Ansökan

Se ansökan om vuxenutbildning i e-tjänst nedan under Självservice. Om du behöver lära dig ansöka hjälper vi dig måndagar - onsdagar 09:00 - 10:00. Om du inte är säker på vilken utbildning du behöver, kontakta studievägledare.