Vuxenutbildning, komvux

Vi erbjuder utbildning på alla nivåer och du som elev kan påverka både innehållet och upplägget.

Hos oss kan du studera vald kurs i den takt som passar dig, självständigt eller tillsammans med andra. I alla kurser handleds du av en lärare som stöder och hjälper dig genom kursen.

Vi erbjuder:

  • Grundläggande nivå
  • Gymnasial nivå
  • Gymnasial yrkesutbildning
  • Utbildning i svenska för invandrare (Sfi)
  • Särskild utbildning för vuxna

Vem får studera

Till oss är du välkommen från och med 1 juli det år du fyller 20 (för Sfi 16 år) eller tidigare om du har slutbetyg från gymnasieskolan. För att vara behörig ska du också sakna eller ha brister i de kunskaper som kursen avser att ge. Det är också viktigt att du uppfyller förkunskapskraven till de kurser du söker.

Kostnad

Undervisningen är kostnadsfri. Däremot måste du betala för böcker och annat studiematerial som används i undervisningen (gäller inte grundläggande vuxenutbildningen, Sfi samt Särvux).

Ansökan till annan kommun

Du som är bosatt i Ånge kommun och söker gymnasial utbildning utanför din hemkommun, tänk på att lämna din ansökan tillsammans med betygskopior i god tid. Använd anordnarens ansökningsblankett och motivera varför du söker just den utbildningen.