Vuxenutbildning, komvux

Vi går över till distansstudier igen

På grund av de rådande omständigheterna så kommer vi, med mycket få undantag att gå över till heldistans igen från och med måndag 16 november!

Undantag görs för elever i behov av särskilt stöd. Du får mer information från din lärare.

Följ oss på www.angstromsenheten.selänk till annan webbplats    

Vi erbjuder:

  • Grundläggande nivå
  • Gymnasial nivå
  • Gymnasial yrkesutbildning
  • Utbildning i svenska för invandrare (sfi)
  • Komvux som särskild utbildning

Vem får studera

Till oss är du välkommen från och med 1 juli det år du fyller 20 (för Sfi 16 år) eller tidigare om du har examen från gymnasieskolan. För att vara behörig ska du också sakna eller ha brister i de kunskaper som kursen avser att ge. Det är också viktigt att du uppfyller förkunskapskraven till de kurser du söker.

Kostnad

Undervisningen är kostnadsfri. Däremot måste du betala för böcker och annat studiematerial som används i undervisningen (gäller ej Sfi eller Särskild utbildning för vuxna).

Ansökan

Se ansökan om vuxenutbildning i e-tjänst nedan under Självservice. Om du inte är säker på vilken utbildning du behöver, kontakta studievägledare.

Om du behöver beställa kopia på tidigare betyg - se e-tjänst nedan under Självservice.

Om ansökan är komplett så är handläggningstiden 3 veckor, därefter får du ett besked om du är antagen eller inte. Får du problem med din ansökan kan du få hjälp av vår studie- och yrkesvägledare.