Idrott, motion och friluftsliv

I Ånge kommun finns det goda förutsättningar för en aktiv och stimulerande fritid.Här finns ett stort utbud av anläggningar, gott om natur, bra fritidsverksamhet och ett rikt föreningsliv.

Fritidsenheten är en av tre verksamhetsgrenar inom Humanistiska nämnden