Idrott, motion och friluftsliv

I Ånge kommun finns det goda förutsättningar för en aktiv och stimulerande fritid.Här finns ett stort utbud av anläggningar, gott om natur, bra fritidsverksamhet och ett rikt föreningsliv.