Kontakta kommunen

Välkommen till Ånge kommun, besöksadress Torggatan 10 i Ånge.
Postadress: Ånge kommun, 841 81 Ånge.
Telefon: 0690-25 01 00 (växel) och e-post: ange@ange.se

Ordinarie öppettider
Öppettid för besök kl 08.00-16.30. Stängt för lunch kl 12.00-12.45
Telefonväxel öppen kl 08.00-12.00 samt 12.45-17.00

Sommartid, 15 maj - 15 september
Öppettid för besök kl 08.00-15.30. Stängt för lunch kl 12.00-12.45
Telefonväxel öppen kl 08.00-12.00 samt kl 12.45-16.00

Dag före helgdag
Dag före helgdag i almanackan, stänger vi kl 13.00
Telefonväxel öppen kl 08.00-13.00

Kommunhusets leveransadress
Torggatan 10, 841 33 Ånge

Fakturaadress
Ånge kommun, Box 4, 841 21 Ånge

Myndighetsbrevlådor

Varje nämnd, med tillhörande förvaltning, har en myndighetsbrevlåda. När du skickar e-post till en av våra myndighetsbrevlådor, sänder vi ditt mejl vidare till en tjänsteman som kan hantera ditt ärende. 

Om du vet vilken förvaltning du vill nå, så finns mejladresserna nedan. Om du däremot inte vet vilken förvaltning du ska vända dig till, kan du mejla till ange@ange.se så vidarebefordrar vi ditt meddelande till rätt förvaltning.

Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@ange.se

Bräcke och Ånge bygg- och miljönämnd
bygg-miljonamnden@bracke.se

Humanistiska nämnden
humanistiskanamnden@ange.se

Medelpads Räddningstjänstförbund
mrf@sundsvall.se

Socialnämnden
socialnamnden@ange.se

Tekniska nämnden
tekniskanamnden@ange.se

Valnämnden
valnamnden@ange.se

Överförmyndarnämnden Mitt
(Gemensam nämnd och förvaltning för flera kommuner)
overformyndarnamnden@sundsvall.se

Kommunalråd och oppositionsföreträdare

Kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande
Sten-Ove Danielsson (s), tel 0690-25 01 68

Oppositionsföreträdare och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen
Kjell Grip (kd), tel 073-275 14 48

Oppositionsföreträdare och 3:e vice ordförande i kommunstyrelsen 
Leif Edh (vf), tel 072-509 61 91

Förvaltningschefer

Kommunchef
Sara Jonsson, 0690-25 02 90

Stf kommunchef/Chef för utvecklingsenheten, fritidsenheten
Stefan Wallsten, tel 0690-25 01 67

Ekonomichef
Catharina Norberg, tel 0690-25 01 83

Förvaltningschef humanistiska nämnden, Skola och förskola
Kent Ylvesson, tel 0690-25 03 21

Personalchef
Erik Kristow, tel 0690-25 01 19

Socialchef
Katarina Persson, tel 0690-25 01 41

Teknisk chef
Ove Skägg, tel 0690-25 02 62

Bräcke och Ånge Bygg- och miljöchef
Tomas Jonsson, tel 070-375 12 86

Medelpads räddningstjänstförbund
Förbundschef
Per Silverliden, tel 060-13 58 02

Överförmyndarnämnden Mitt
Tf överförmyndarchef
Therese Samuelsson Östlund, tel 060-19 30 90