Kontakta kommunen

Välkommen till Ånge kommun, besöksadress Torggatan 10 i Ånge.
Postadress: Ånge kommun, 841 81 Ånge.
Telefon: 0690-25 01 00 (växel) och e-post: ange@ange.se

Ordinarie öppettider
Öppet för besök i Informationen kl 09.00-12.00 samt 13.00-15.00.
Förbokade besök kan tas emot utöver ovanstående öppettider.
Telefonväxeln är öppen kl 08.00-12.00 samt 13.00-16.00.

Dag före röd dag i almanackan
Öppet för besök i Informationen kl 09.00-12.00.
Förbokade besök kan tas emot utöver ovanstående öppettider.
Telefonväxeln är öppen kl 08.00-12.00.

Kommunkontorets leveransadress
Torggatan 10, 841 33 Ånge

Fakturaadress
Ånge kommun, Ekonomienheten, 841 81 Ånge
Kommunen tar helst emot e-fakturor - se mer information om e-faktura

Myndighetsbrevlådor

Varje nämnd, med tillhörande förvaltning, har en myndighetsbrevlåda. När du skickar e-post till en av våra myndighetsbrevlådor, skickar vi ditt mejl vidare till en tjänsteperson som kan hantera ditt ärende. 

Om du vet vilken förvaltning du vill nå, så finns mejladresserna nedan. Om du däremot inte vet vilken förvaltning du ska vända dig till, kan du mejla till ange@ange.se så vidarebefordrar vi ditt meddelande till rätt mottagare.

Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@ange.se

Utbildningsnämnden
utbildningsnamnden@ange.se

Socialnämnden
socialnamnden@ange.se

Tekniska nämnden
tekniskanamnden@ange.se

Valnämnden
valnamnden@ange.se

Bräcke och Ånge bygg- och miljönämnd
(Gemensam nämnd och förvaltning för flera kommuner)
bygg-miljonamnden@bracke.se

Medelpads Räddningstjänstförbund
mrf@sundsvall.se

Överförmyndarnämnden Mitt
(Gemensam nämnd och förvaltning för flera kommuner)
overformyndarnamnden@sundsvall.se

Kommunalråd och oppositionsråd

Kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande
Erik Lövgren (s), tel 0690-25 01 68

Oppositionsråd och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen
Linda Mattsson (vf), tel 070-324 03 14

Oppositionsråd och 3:e vice ordförande i kommunstyrelsen 
Anders Mjärdsjö (m), tel 076-767 76 60

Förvaltningschefer

Kommunchef
Stefan Wallsten 0690-25 01 67

Ekonomichef
Catharina Norberg, tel 0690-25 01 83

Chef utbildningsförvaltningen
Kent Ylvesson, tel 0690-25 03 21

Personal- och utvecklingsenhetschef
Erik Kristow, tel 0690-25 01 19

Socialchef
Katarina Persson, tel 0690-25 01 41

Teknisk chef
Ove Skägg, tel 0690-25 02 62

Näringslivschef
Mats Gustafsson, tel 0690-25 02 51

Bräcke och Ånge Bygg- och miljöchef
Tomas Jonsson, tel 070-375 12 86

Medelpads räddningstjänstförbund
Förbundschef
Per Silverliden, tel 060-13 58 02

Överförmyndarnämnden Mitt
Förvaltningsdirektör
Therese Samuelsson Östlund, tel 060-19 30 90