Vatten och avlopp

Information om kommunalt och enskilt vatten och avlopp, vad det kostar och hur man gör om man vill ansluta sig.

  • Taxor, avgifter och bestämmelser, se prisexempel för anläggningsavgift, brukningsavgift och slamtömning.
  • Dricksvatten, nästan alla i kommunen har mjukt vatten, 0-5 °dH. Detta innebär att du sällan behöver någon tillsats för vattenavhårdning i disk- eller tvättmaskiner.
  • Vattenavstängningar, kunder som berörs av akuta avstängningar får information via sms eller talsvar skickat till sin telefon.
  • Avloppsvatten, tänk på vad du spolar ner i avloppet. Om du inte har möjlighet att ansluta dig till kommunens avloppsnät behöver du en enskild avloppsanordning.
  • Anslutning till VA, om du vill ansluta din fastighet till kommunalt vatten och/eller avlopp så kan du antingen skicka in en ansökan via självservice eller kontakta Ånge tekniska förvaltning.
  • Felanmälan till vatten och avlopp, om du har upptäckt ett problem, kontakta oss antingen via självservice, eller på telefonnummer 0690-25 01 00länk till annan webbplats.