Vatten och avlopp

Driftmeddelande:
På grund av kraftig snösmältning så kan dricksvattnet vara missfärgat i en gulbrun ton. Det beror på humusämnen som följer med ytvattnet i bäckar och åar vidare ner i grundvattnet. Det är helt ofarligt och försvinner av sig självt när flödena minskar. Allt dricksvatten är dessutom UV- behandlat för att säkerställa att inga mikroorganismer ska förekomma i dricksvattennätet. 

Information om kommunalt och enskilt vatten och avlopp, vad det kostar och hur man gör vid flytt samt om man vill ansluta sig.