Kommunens anslagstavla

anslagstavlan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. publiceras tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll.

Klicka här för att komma till kommunens digitala anslagstavla. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När ett protokoll från ett nämndsammanträde är justerat publiceras det. Från och med att det är publicerat har allmänheten möjlighet att överklaga fattade beslut. Möjlighet att överklaga finns i 21 dagar, från den dag då protokollet anslås.

Kommunfullmäktiges möten förannonseras på anslagstavlan senast sju dagar innan möte hålls.

Är du intresserad av en specifik nämnd? Filtrera genom att skriva nämndens namn i rutan nedanför.

Vad visar vi på anslagstavlan?

Varje kommun ska enligt lag ha en digital anslagstavla där justerade protokoll från kommunens olika nämnder tillkännages och där kommunfullmäktiges sammanträden förannonseras.

När ett protokoll från ett sammanträde är justerat publiceras (anslås) det.

Kommunfullmäktiges möten förannonseras på anslagstavlan senast sju dagar innan möte hålls.

När går ett beslut att överklaga?

Anslaget sitter uppe i tre veckor. Under den tiden har du som kommuninvånare rätt att överklaga. Ett överklagande av ett politiskt beslut ska ha kommit in till länsrätten inom tre veckor (21 dagar) från den dag anslaget sattes upp, det vill säga inom den tid anslaget sitter uppe.

Var finns protokollen?

Originalprotokollen förvaras i Centralarkivet på Ånge kommunkontor, där du också kan ta del av dem.