Gata, parkering och park

Information om kommunala gator, parker, torg, torghandel, trafikfrågor, parkeringar och lokala trafikföreskrifter.

På kommunens gator ansvarar Tekniska förvaltningen för drift och underhåll av väg-, gång- och cykelvägnätet, t ex vinterväghållning, gatubelysning, reparationer och byggande. Trafikföreskrifter inom tätbebyggda områden beslutas av tekniska nämnden.

Tekniska förvaltningen tar också emot ansökningar om parkeringsplatser för uthyrning och parkeringstillstånd för handikapplatser.

Om du vill kontakta oss angående ett gatu-, parkerings- eller parkärende så kan du göra det antingen via felanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller på telefonnummer 0690-25 01 00.

Parkeringsytor i Ånge, P-skiva

 

Kartbild över parkeringsplatser i Ånge tätort.

Parkeringsskiva krävs på de parkeringar som är 30 minuter (röda fält), 1 timme (grönt fält), 2 timmar (gula fält), 3 timmar (lila fält). Rosa fält långtidsparkering max 7 dygn (ingen P-skiva behövs). Parkeringsskiva kan du hämta hos Biblioteket , Systembolaget, Ånge bokhandel, Apoteket, Café Rosé (Coop), kommunhusets reception och på Folktandvården. Saknar du parkeringsskiva kan du i stället skriva en lapp med klockslaget när du lämnar bilen och lägga i framrutan.

Dålig sikt och skymda skyltar

Träden och häckarna sticker ut sina grenar i ljuset. Ibland sticker de ut över trottoarer, gång och cykelbanor och kanske till och med över körbanan. Det blir problem om det hindrar sikten och skymmer vägmärkena.

Gående och cyklande tar sig obehindrat fram om det är fritt från växtlighet upp till 2,5 meter. Då syns skyltarna också.

För att sopbilar och slamtömningsbilar ska kunna ta sig fram bör det vara fritt över körbanan upp till 4,6 meter.

Barnen och andra bilar syns i korsningen om häcken inte är högre än 70 cm. Tio meter före korsningen, från båda håll ska häcken inte överstiga 70 cm. 

Gatubelysning

Gatubelysningen i Ånge kommun har, liksom i många andra kommuner, byggts upp av lokala föreningar, främst under 1960-talet. Nu är det kommunen som har ansvaret.

Utanför tätort är det nattsläckt mellan 0:00 och 05:00. Lokala anpassningar finns. Det är också släckt mellan 20 maj och 20 juli.

Numera är det mest LED-belysning.