Parkeringstillstånd

Om du har svårt att gå kan ett parkeringstillstånd underlätta.

Tillståndet ger rätt att parkera på handikapplatser. Tillståndet utfärdas främst till rörelsehindrade som själva kör, men kan också ges till passagerare som inte klarar sig utan hjälp utanför fordonet.

Eftersom antalet handikapplatser är begränsade är målsättningen att ge parkeringstillstånd bara till dem som är i störst behov av det.

Tillfälligt stanna för att hjälpa

Enligt trafikförordningen 1998:1276, finns möjlighet att stanna eller parkera en kort tid vid transport av sjuka eller rörelsehindrade, om omständigheterna kräver det och särskild försiktighet iakttages trots förbud att stanna eller parkera gäller (11 kap. 5§ punkt 6).

En chaufför kan alltså köra fram till dörren och hjälpa den rörelsehindrade ut ur bilen och fram till en stol, för att sedan parkera bilen på ett lämpligt ställe trots att parkering egentligen inte är tillåten. Lämna en lapp i bilen att du hjälper en sjuk eller rörelsehindrad. Avstånden i Ånge är inte så långa, det är mindre än 100 meter från torgparkeringen till alla affärer och biblioteket.

Ansök om parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd kan ges till den som har ”ett varaktigt funktionshinder som innebär att han eller hon har svårt förflytta sig på egen hand” med eventuella hjälpmedel.

Vid ansökan om förnyelse av parkeringstillstånd utgör tidigare tillstånd inte automatiskt att ansökan beviljas.

Ansök via blankettPDF

  • Fyll i blanketten
  • Skriv din namnteckning
  • Skicka med fotografi, motsvarande ett körkortsfoto
  • Om du söker för första gången ska du skicka med ett läkarintyg där det framgår vilken gångförmåga du har
  • Om du söker förlängning av tillståndet behöver du inte bifoga läkarintyg i första skedet.
  • Skicka blanketten med fotot till Ånge kommun, ÅTF, 84181 ÅNGE. Märk gärna kuvertet med "parkeringstillstånd".

Behandling av personuppgifter

För att utfärda parkeringstillstånd behöver personuppgifter behandlas. Läs mer om behandling av personuppgifter.