Boenden, särskilda

Här får du information om särskilt boende, ibland kallat äldreboende, och andra typer av anpassat boende i kommunen.

Kommunens boenden är för dig som har stort behov av vård och trygghet, behöver rehabilitering efter sjukdom eller har en funktionsnedsättning. Här kan du hitta olika typer av boenden och hur du ansöker om det boende som passar dig eller din närstående.

För att du ska kunna flytta till särskilt boende krävs ett biståndsbeslut.

Presentation boenden

Klicka HÄR för att komma till presentationen av boenden i kommunen.

Särskilt boende för äldre

Ett särskilt boende är en trygg boendeform för äldre och dementa. Där finns möjlighet till tillsyn och omvårdnad dygnet runt. Den som bor i särskilt boende har vanligtvis ett betydligt större behov av omvårdnad och tillsyn än den som bor i servicehus. På varje särskilda boende finns enhetsschefer med ledningsansvar under dagtid och en eller flera omvårdnadsansvariga sjuksköterskor.

När du bor i servicehus hyr du en egen lägenhet av fastighetsbolaget ÅFA och möblerar den med dina egna möbler. Du kan få låna en specialsäng om du behöver. På servicehusen finns viss service och du kan ha hemtjänst på samma villkor som om du bor i ett vanligt boende.

Du betalar själv för telefon, hygienartiklar, läkemedel, läkarbesök. När du flyttar in så bör du tänka på att lampor och annan elektrisk utrustning har godkända sladdar och att  själv teckna en hemförsäkring.

Hemtjänstinsatser utförs efter särskild prövning och beslut som biståndshandläggare beviljar.

Om du blir beviljad plats i servicehus får du flytta in så snart det blir en ledig lägenhet, förutsatt att ingen med ett större behov än du måste gå före. Det är alltid den med störst behov av vård och omsorg, som först blir erbjuden den lediga servicehuslägenheten.

Du kan få avslag på din ansökan om handläggaren efter utredning bedömer att du kan få dina behov tillgodosedda på annat sätt. Du kan överklaga beslutet om du inte är nöjd.

  •  

Biståndshandläggare, telefontid vardagar 8.30 - 9.30

Telefon: 0690-25 01 00 Länk till annan webbplats., växelNär kan du ansöka om särskilt boende?

Du kan ansöka om särskilt boende när behovet av tillsyn och omsorg eller kraven på trygghet och säkerhet är så stora att det inte längre är möjligt att bo kvar hemma i det egna hemmet med hjälp av hemtjänst.

Personer med funktonsnedsättning  kan ansöka om bostad med särskild service, servicehus eller gruppbostad. Vi har även boende för personer med psykisk funktionsnedsättning, så kallade gruppboenden.

Om du känner dig osäker kring vilken hjälp du behöver är du välkommen att kontakta socialtjänstens biståndshandläggare. Enklast når du oss via kommunens växel: 0690-25 01 00

Seniorboende med närhet till service

Känner du att det skulle vara tryggt och skönt med mer gemenskap och närhet till viss service kanske ett seniorboende skulle passa. Denna boendeform erbjuds av  det kommunala bostadsföretaget  ÅFA.

Om du känner det osäker på vilken hjälp du behöver, är du välkommen att kontakta socialtjänstens biståndshandläggare.

Biståndshandläggare, telefontid vardagar 8.30 - 9.30

Telefon: 0690-25 01 00, växel

 

ÅFA:s seniorboenden finns i Ånge och Fränsta Länk till annan webbplats.