Hjälp i hemmet

Du som är äldre och bor i hemmet kan få hjälp med personlig omvårdnad och serviceinsatser.

Hemtjänst är en stödinsats i form av service och personlig omvårdnad i hemmet. Det kan beviljas som bistånd enligt socialtjänstlagen

Du kan få mat levererad hem, hjälp med att laga till den eller hjälp vid måltiden. 

En trygghetstelefon kan göra att det känns säkrare att vara i hemmet både natt och dag. Du kan snabbt få kontakt med personal alla tider på dygnet.

Du kan ansöka hos kommunens biståndshandläggare om du har behov av hemtjänst.
Handläggarna nås via kommunens växel 0690-250100.

Vid behov av kontakt med hemtjänstpersonal:
Hemtjänst Ljunga/Torp: 070-625 21 67
Hemtjänst Väst/Mitt: 070-641 23 41
Hemtjänst Alby/Haverö: 070-626 86 79