Hjälp i hemmet

Du som är äldre och bor i hemmet kan få hjälp med personlig omvårdnad och serviceinsater.

Hemtjänst är en stödinsats i form av service och personlig omvårdnad i hemmet. Det kan beviljas som bistånd enligt socialtjänstlagen

Du kan få mat levererad hem, hjälp med att laga till den eller hjälp vid måltiden. 

En trygghetstelefon kan göra att det känns säkrare att vara i hemmet både natt och dag. Du kan snabbt få kontakt med personal alla tider på dygnet.

Vid behov av kontakt med hemtjänstpersonal:
Hemtjänst Ljunga/Torp: 070-191 82 69
Hemtjänst Väst/Mitt: 070-641 23 41
Hemtjänst Alby/Haverö: 070-626 86 79