Tillstånd regler och tillsyn

Om ditt företags verksamhet regleras av lag måste företaget i vissa fall söka tillstånd eller anmäla verksamheten till kommunen och/eller andra myndigheter. Ett företag kan också ha skyldighet att göra olika kontroller och besiktningar i sin verksamhet.

Bygga nytt, riva eller ändra

Ska du bygga nytt, riva eller ändra fastigheter och mark behöver du information om hur du söker bygglov och andra lov, samt vilka ändringar och åtgärder du måste anmäla till kommunen.

Bygga nytt, riva eller ändra.

Livsmedelsverksamhet

Driver du eller funderar du på att driva en livsmedelsverksamhet av något slag behöver du information om vad du ska tänka på när du vill starta upp en ny verksamhet.

Livsmedelsverksamhet

Alkoholtillstånd

För att sälja starköl, vin, spritdrycker samt andra jästa alkoholdrycker på till exempel restauranger och barer eller vid tillfälliga evenemang med exempelvis serveringstält, måste du ha serveringstillstånd.

Alkoholtillstånd

Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarliga kallas alla verksamheter som kan orsaka utsläpp till mark, vatten eller luft, som hanterar kemikalier eller avfall, eller som kan störa omgivningen genom till exempel buller eller lukt.

Miljöfarlig verksamhet