Servering av alkoholdrycker

Du behöver söka tillstånd för att få sälja och servera alkohol (spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker) till allmänheten och till slutna sällskap.

Olika typer av serveringstillstånd

Det finns olika typer av serveringstillstånd både till allmänheten och till slutna sällskap. Du kan söka ett stadigvarande tillstånd som gäller tills vidare, eller ett tillfälligt tillstånd om du bara ska servera alkohol under en viss tidsperiod. Även alkoholservering vid catering för slutna sällskap, provsmakning och trafikservering (exempelvis servering på fartyg eller tåg) kräver tillstånd. 

Krav för serveringstillstånd

För att beviljas ett serveringstillstånd som gäller stadigvarande (tills vidare) behöver du som sökande och din verksamhet uppfylla en del krav på lämplighet:

 • Du som ansöker ska ha fyllt 20 år.
 • Du ska kunna uppvisa ekonomisk skötsamhet, till exempel att du har skött din bokföring och betalat dina skatter och avgifter i tid. Din personliga lämplighet prövas också, du får till exempel inte vara straffad för något allvarligare brott.
 • Du behöver visa att du har kunskap om alkohollagen. Det gör du genom att genomföra ett kunskapsprov hos kommunen. Om du har ett serveringstillstånd idag som minst motsvarar den aktuella ansökan, och det inte finns skäl att ifrågasätta dina kunskaper, behöver du inte göra provet.
 • Du ska kunna redogöra för finansieringen, det vill säga varifrån pengarna som finansierar verksamheten kommer. 
 • Du måste visa att du har rätt att använda lokalen (hyreskontrakt eller köpekontrakt).
 • Det ska finnas ett eget kök i direkt anslutning till serveringslokalen, som också ska användas.
 • Registrering av livsmedelsverksamhet.
 • Det ska finnas ett varierat utbud av maträtter. Matutbudet ska vara tillräckligt och tillgängligt.
 • Det ska finnas tillräckligt med sittplatser för matservering.
 • Lokalen ska vara lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt. Kontakta kommunens räddningstjänst för mer information.
 • Bygglov, bygganmälan.

Prövning av personlig och ekonomisk lämplighet görs för alla personer med betydande inflytande över verksamheten, till exempel finansiärer och restaurangchef.

Permanenta tillstånd och tillstånd för servering till allmänhet kan endast sökas av näringsidkare. Tillstånd för slutet sällskap vänder sig till föreningar med flera. Serveringstillstånd krävs inte om serveringen är av privat karaktär och

 • avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer.
 • sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna.
 • äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Samtliga av punkterna ovan måste vara uppfyllda för att serveringen ska kunna ske utan tillstånd.

Ansökan och anmälan

Ansökan och anmälan till kommunen görs via e-tjänst eller blankett, se nedan under Självservice. Handläggningstiden ligger normalt inom 8 veckor för ansökningar av mer omfattande karaktär, och inom 4 veckor för enklare ansökningar från det att en fullständig ansökan kommit in till kommunen. Varje ansökan prövas för sig. Yttranden begärs in från Polismyndigheten och ofta även Kronofogden, Skatteverket, Räddningstjänsten och Bygg- och miljökontoret.

Arrangemang under sommarmånaderna juni - augusti
För att garantera att beslut ska kunna meddelas i tid måste fullständig ansökan vara inlämnad till tillståndsenheten senast 15 april.

Avgifter

Kommunen har rätt att ta ut en avgift för prövningen av din tillståndsansökan samt avgifter för tillsyn av den som bedriver tillståndspliktig försäljning. Se vidare i Ånge kommuns Riktlinjer och avgifter för alkoholservering, detaljhandel öl klass II, tobak och nikotinläkemedel Pdf, 257.9 kB, öppnas i nytt fönster..