Vindkraft i Ånge kommun

I Ånge kommun projekteras just nu flera större vindkraftparker. Att tillåta vindkraftsutbyggnad i kommunen relaterar till Sveriges mål om att till år 2040 ha 100 procent förnybar elproduktion.

I tillägget till Översiktsplanen, antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27, §44, föreslås vindkraft kunna etableras inom 15 geografiskt avgränsade områden. Utöver de 56 vindkraftverk som kommer att stå färdiga på Länsterhöjden och Storflötten i väster under 2020, är två andra större vindkraftsparker tillståndsgivna inom kommunens gränser.

I kommunens översiktsplan beskrivs hur marken inom kommunens gränser ska användas. Den är inte juridiskt bindande och ger inga rättigheter eller skyldigheter.

För att läsa översiktsplanen i sin helhet och tillägget från 2010 som handlar om vindkraft klickar du på länkarna här nedan. I menyn finns mer information om prövning av vindkraft, aktuella vindkraftprojekt, samt projektet Vindbruk & bygdeutveckling i Haverö som drivs av Ånge kommun med stöd av Energimyndigheten.

Vindkraft i Ånge kommunPDF - Tillägg till översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27.
Bilaga 1PDF - Planeringsförutsättningar och analys
Bilaga 2PDF - Områdesbeskrivningar
Bilaga 3PDF - Miljökonsekvensbeskrivning

Översiktsplan