Vindbruk & bygdeutveckling i Haverö

Projektet initierades i samband med att det var klart att det skulle bli en vindkraftpark på Länsterhöjden och Storflötten i Haverö. Etableringen av de 56 vindkraftverken för med sig både direkt ekonomisk vinning för bygden i form av utvecklingsmedel, men även indirekta möjligheter som kräver engagemang från lokalbefolkningen för att maximal lokal nytta ska uppnås.

Projektet syftar till att maximera lokal nytta av vindkraftsetableringen i Haverö och sprida kunskap genom erfarenheterna. På så sätt verkar vi för stärkt förankring och minskad polarisering i både Haverö och Ånge kommun.

Projektet ägs av Ånge kommun och drivs med stöd av Energimyndigheten, och i nära samarbete med SCA och Turinge Intresseförening.

Haveröområdet med omnejd

Haveröområdet utgör den västra delen av Ånge kommun och är, sett till befolkningsmängd, ett utspritt område med många små byar med endast ett fåtal fast boende. Totalt bor 1 255 personer i närområdet kring vindkraftsparken på Länsterhöjden och Storflötten, vilket är en siffra som har minskat stadigt under ganska lång tid. Befolkningen är splittrade i 5 olika kommuner och befolkningstätheten är 0,2 invånare per kvadratkilometer, vilket kan jämföras med Ånge kommun som har en befolkningstäthet på 3,1 invånare per kvadratkilometer. Medelåldern är 51,4 år. I Haverö finns två fina servicepunkter och gott om ideellt engagemang, men det finns ingen barnomsorg, skola, äldreomsorg eller lättillgänglig vårdlösning. Från mitten av Haveröområdet är det närmare 14 mil till närmsta städer och sjukhus; Östersund i Jämtland och Sundsvall i Västernorrland.

Uppgifter

Projektet består av drygt 30 by-ambassadörer som arbetar nära sin egen by och sitt lokala kontaktnät. Gruppen träffas med jämna mellanrum för att skapa synergi-effekter utifrån samverkan mellan byarna, människorna, föreningarna och företagen, men vi jobbar även för att möjliggöra bättre dialog mellan kommun, vindkraftsbolag och lokalbefolkning.

Inom projektet river vi gamla murar, och går samman för att sträva mot en gemensam vision och gemensamma mål. Vi tar bland annat fram en konkret utvecklingsplan som ska vara ett användbart verktyg för den som vill satsa på- och jobba för framtiden i vår bygd.

Under 2019 ska en förening bildas som tar emot och hanterar den goodwill-ersättning som vindkraftsbolaget på Länsterhöjden och Storflötten åtagit sig att betala ut till bygden. Det handlar om 560 000 kronor per år som indexeras enligt konsumentprisindex, och som är öronmärkta för just bygdeutveckling inom närområdet. Du kan läsa mer om vad som gäller kring ersättningen och föreningsbildningen i menyn om du klickar på Föreningsbildning. Du kan även kontakta din närmsta by-ambassadör.

Vår ambition är att alla ska bli nöjda med alla delar av vårt arbete, vilket kräver ett brett engagemang och god förankring även utanför gruppen av by-ambassadörer. Vi ser därför gärna att fler sluter upp och samverkar med oss!

I menyn hittar du mer information om vårt arbete och vilka vi är.

Följ oss gärna på facebook.länk till annan webbplats