Ärenden och handlingar

Alla myndigheter är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten.

På underliggande sidor finner du information om offentliga handlingar, sekretess, personuppgiftslagen.  

Vill du ta del av en offentlig handling, kontakta kommunkansliet, tel 0690-25 01 00.