Ärenden och handlingar

Alla myndigheter är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten.

På underliggande sidor finner du information om offentliga handlingar, sekretess, personuppgiftslagen och vårt webbdiarium.