Planerade arbeten

Om din fastighet berörs av en eventuell avstängning i samband med VA-arbeten så får du ett sms eller talsvar med datum och tid för avstängning, under förutsättning att ditt telefonnummer är med i vårt register.

Om du vill registrera ditt telefonnummer eller kontrollera att ditt telefonnummer finns med i registret så kan du göra det via www.everbridge.se Länk till annan webbplats.

Mer information om sms och talsvar finns under rubriken Information via SMS och fast telefoni.