Planerade arbeten

Om din fastighet berörs av en eventuell avstängning i samband med VA-arbeten så får du ett sms eller talsvar med datum och tid för avstängning, under förutsättning att ditt telefonnummer är med i vårt register.

Om du vill registrera ditt telefonnummer eller kontrollera att ditt telefonnummer finns med i registret så kan du göra det via www.everbridge.se Länk till annan webbplats.

Mer information om sms och talsvar finns under rubriken Information via SMS och fast telefoni.

Våra planskisser Pdf, 309.5 kB. finns även i arkivet.