Befolkning

I Ånge kommun bor drygt 9200 personer på en yta som är 3052 kvadratkilometer. Befolkningstätheten är ca 3 personer/kvadratkilometer. Den största delen av befolkningen bor i Ljungans dalgång.

Befolkning 9 226 (2021-01-01)
- 4 798 män
- 4 428 kvinnor

Medelålder (2020)
- i kommunen: 46,6 år
- i länet: 43,9 år
- i riket: 41,4 år