Befolkning

I Ånge kommun bor ca 9500 personer på en yta som är 3052 kvadratkilometer. Befolkningstätheten är ca 3 personer/kvadratkilometer. Den största delen av befolkningen bor i Ljungans dalgång.

Befolkning 9 316 (2020-01-01)
- 4 846 män
- 4 470 kvinnor

Medelålder (2019)
- i kommunen: 46,6 år
- i länet: 43,8 år
- i riket: 41,3 år