Befolkning

I Ånge kommun bor ca 9500 personer på en yta som är 3052 kvadratkilometer. Befolkningstätheten är ca 3 personer/kvadratkilometer. Den största delen av befolkningen bor i Ljungans dalgång.

Befolkning 9 411 (2019-01-01)
- 4 891 män
- 4 520 kvinnor

Medelålder (2018)
- i kommunen: 46,5 år
- i länet: 43,5 år
- i riket: 41,2 år