Kulturnatten

Kulturnatten infaller varje vår i maj. Centrum av Ånge, torget, Medborgarhuset och restauranger fylls av musik, konst, teater och publik.

Kulturnatten bjuder in alla kulturutövare i kommunen att medverka och många har gjort sina första större framträdanden med Ånge Musikskola i samband med Kulturnatten. Det mesta av utbudet under kulturnatten är lokalt, ibland får vi också träffa någon hemvändande artist.

Kulturnatten har de senaste åren sammanfallit med studenternas mösspåtagning och 2017 var Ånge Pride för första gången medarrangör.

Kulturnatten samverkar med föreningar och andra aktörer i kommunen.

Kulturnatten 2019 infaller fredag 24 maj.