Kulturnatten

Kulturnatten infaller varje vår i maj. Centrum av Ånge, torget, Medborgarhuset och restauranger fylls av musik, konst, teater och publik.

Kulturnatten bjuder in alla kulturutövare i kommunen att medverka och många har gjort sina första större framträdanden med Ånge Musikskola i samband med Kulturnatten. Det mesta av utbudet under kulturnatten är lokalt, ibland får vi också träffa någon hemvändande artist.

Kulturnatten har de senaste åren sammanfallit med studenternas mösspåtagning. Samarbete med Ånge Pride och Svenska kyrkan.

Kulturnatten samverkar med föreningar och andra aktörer i kommunen.

Datum för Kulturnatten 2021 är ännu inte fastställt.
När datum är fastställt kan du anmäla ditt intresse för att medverka under Kulturnatten 2021.

Namn:
Med vad vill du/ni framträda? (musik, dans, trolleri etc.)
Hur många är ni som kommer att uppträda?
Berätta gärna mer om dig/din grupp:
Kontaktuppgifter så att vi kan kontakta dig/er.