Kulturmiljöer

Vikbron, Sveriges längsta träbro

Vikbron i Fränsta är Sveriges längsta träbro i sitt slag. Dess vackra träkonstruktion spänner sina 133 meter över Ljungans vatten. Bron är numera stängd för restaurering. Bron är dock väl värd ett besök i den vackra miljön i dess område.

Borgsjö kyrka

Borgsjö kyrka byggdes 1766–1771 är en mycket vacker byggnad i rokokostil.Den åttasidiga klockstapeln i trä är nordens största fristående klockstapel och omtalad som "Kungen bland trätorn i Norden"

Slöjdmuseet

Strax utanför Borgsjö finns Slöjdmuseet. Gösta Sundin skapade med hjälp av kniv och sandpapper de mest detaljrika modeller av gårdagens småbrukarsamhälle. Modellerna av bland annat asp och lind ger en inblick i det liv och vardagliga slit som numera är historia, men alltid med en humoristisk blinkning.

Haverö strömmar

Vid Ljungans utlopp ur Kyrksjön bildas Haverö strömmar och vid den södra av dessa två ligger kvarnen med sina bonings- och fiskhus. Haverö strömmar är ett naturreservat med stora biologiska skyddsvärden.  

Kvarnen vid Sörströmmen är uppförd 1854 och vittnar om en stor yrkes- och hantverksskicklighet. Mjölnarbostaden har rustats och fått invändig upprustning som harmoniserar med byggnadens ålder. Kvarndammen med sina ledarmar är också återställda till ursprungsskick liksom ål- och fiskehuset som finns nedströms kvarnen.

I den gamla mjölnarstugan bedrivs det café under sommaren.

Eldnäsets flottningsmuseum

Eldnäsets flottningsmuseum visar upp den viktiga flottningsepoken, vilken varade i hundra år på Ljungans strömmande vatten. På museet kan man se gamla redskap, svartvita foton och ett bildspel som berättar om flottarnas liv och leverne. Där finns också en skogskoja och en kolmila på platsen.

Ljunga Elfs flottningsbolag startade 1869 och höll flottningen igång till 1968. Förr var flottningen det enklaste alternativet att transportera timmer till de stora sågverken vid kusten. På den tiden var vägarna ofta i dåligt skick och järnvägen hade ännu inte nått sin bredd. Flottningen sysselsatte många arbetare och transporterade stora mängder timmer längs Ljungan. När sedan vägarna blev bättre och järnvägen etablerades så slutade man flotta timret i älven. Det blev helt enkelt mer ekonomiskt att transportera timret markvägen.