Flottningsmuseet

Eldnäsets flottningmuseum

Eldnäsets flottningsmuseum visar gamla redskap, svartvita foton och ett bildspel som berättar om flottarnas liv och leverne. Här finns också en skogskoja och en kolmila.

Flottningen var en nästan hundraårig arbetsepok. Ljunga Elfs flottningsbolag startade 1869. Därefter höll flottningen igång till 1968. Förr var flottningen det enklaste alternativet att transportera timmer till de stora sågverken vid kusten. På den tiden var vägarna ofta i dåligt skick och järnvägen hade ännu inte nått sin bredd. Flottningen sysselsatte många arbetare och transporterade stora mängder timmer längs Ljungan. När sedan vägarna blev bättre och järnvägen kom slutade man flotta timret i älven. Det blev mer ekonomiskt att transportera timret på andra vis.

Museet är öppet på sommarhalvåret och då kan du även köpa kaffe, fika och delta på olika evenemang i den vackra miljön.