Vikbron

Bild på vikbron

Vikbron i Fränsta är Sveriges längsta träbro i sitt slag. Dess vackra träkonstruktion spänner sina 133 meter över Ljungans blanka vatten.

”Vikbron måste anses utgöra ett av landets förnämsta monument i sin art”. Det skrev Riksantikvarieämbetet 1976, vilket troligen legat till grund för beslutet om en totalrenovering av bron och så småningom också en byggnadsminnesförklaring.

1886 bygdes en bro vid Byforsen som fungerade som kommunikationsväg för byamännen och allmänheten kring området. Byforsens bro, som inte finns kvar idag, innebar dock att byamännen fick transpoertera sina varar en längre väg än önskat och de var tvugna att betala tull på bron.

För att undvika tullkostnaderna och få en kortare transportsträcka bygde byamännen från Viken och Finnsta en egen bro, nämligen Vikbron.

Vikbron byggdes 1887-88, är unik i sitt slag och räknas som Sveriges längsta träbro byggd helt i trä. Den totala kostnaden för bron blev 8 300 sek inklusive material och arbetskostnad.

Åren gick och Vikbron blev på många sätt hårt utsatt och vid slutet av 1950-talet vilade rivningshotet tungt över bron och 1963 utannonserades bron för rivning. Men samma år bildades en ”kommitté för brons bevarande” och med stort engagemang och vilja restaurerades bron i flera omgångar. Efter många års gemensamma krafter från bland annat kommunen, Vikens by, Länsstyrelsen och AMS återinvigdes bron av kung Karl XVI Gustav och drottning Silvia 1985.

Ett mycket kraftigt skyfall, tillsammans med översvämningar, gjorde att Vikbron återigen havererade sommaren 2000. Bron fick svåra skador och den långa balkbron var nära att knäckas på mitten på grund av allt bråte som fastnade i bropålarna. Återigen tog ett omfattande återställningsarbete sin början och skulle fortgå under många år.

2003 sålde ägarna till Vikbron, de två byalagen Viken och Finnsta, bron till Roggafors-Finnsta-Viken Intresseförening (RFV) för 3 kronor. 1 krona betaldes till Finnsta byalag och 2 kronor till Vikens byalag.

2005 återinvigdes Vikbron och de kringliggande områdena med gångstigar, vindskydd och grillplatser. Från och med 2021 är det Ånge kommun som ansvar för Vikbron medan RFV ansvarar för gångstigarna på södra sidan av Ljungan och Kraftsamling Fränsta för stigarna på norrsidan.

Det går att köra bil ända fram till Vikbron. Själva bron är däremot inte öppen för biltrafik, men det går bra att ta sig över till fots.

Längs den norra sidan går en vacker stig, som är del av St: Olofsleden, längs Ljungans fors ända upp till gamla Byforsbron, som du kan se stengrunden till på båda sidorna av Ljungan. Det går även att gå över till södra sidan, via den nya Byforsbron som även används som bilväg, och följa Ljungan tillbaka till Vikbron igen.