Vikbron

Vikbron i Fränsta är Sveriges längsta träbro i sitt slag. Dess vackra träkonstruktion spänner sina 133 meter över Ljungans blanka vatten.

Bron är stängd för närvarande på grund av säkerhetsrisk, tills renovering är genomförd.

På 1800-talet utkrävdes tullavgift vid passagen av den dåvarande bron över Byforsen. I protest mot avgiften uppförde Finsta - Vikens byamän år 1888 en ny bro bara en halv kilometer nedströms Byforsen. Så tillkom Vikbron. Vid slutet av 1950 talet vilade rivningshotet tungt över bron, men bron behölls och restaurerades i flera omgångar. 1986 återinvigdes bron av kung Karl XVI Gustav och drottning Silvia. Efter en stor översvämning år 2000, där bron fick stora skador, genomgick bron den senaste stora renoveringen.

Det går att köra bil ända fram till Vikbron. Själva bron är däremot inte öppen för biltrafik. Längs den norra sidan går en vacker stig längs Ljungans fors ända upp till Byforsbron, den bro som var ursprunget till att Vikbron byggdes. Här går du sannerligen i historiens fotsteg då stigen är en del av St Olofs pilgrimsled. Här vandrade kung Olof Haraldsson år 1030.