Kommunalråd och oppositionsråd

Kommunalråd i Ånge kommun är Erik Lövgren (S).

Opositionsråd är 2:e och 3:e vice ordförande i kommunstyrelsen Linda Mattsson (VF) och Anders Mjärdsjö (M).