Kommunalråd och oppositionsråd

Kommunalråd i Ånge kommun är Sten-Ove Danielsson (S).

Opositionsråd är 2:e  och 3:e vice ordförande i kommunstyrelsen Linda Mattsson Bolin (Vår framtid) och Anders Mjärdsjö (M).