Kommunalråd och oppositionsråd

Kommunalråd i Ånge kommun är Sten-Ove Danielsson (S).
Vice ordförande i kommunstyrelsen är Jan Filipsson (S).

Företrädare för oppositionen är 2:e  och 3:e vice ordförande i kommunstyrelsen Linda Mattsson Bolin (Vår framtid) och Anders Mjärdsjö (M).

Kommunfullmäktiges ordförande är Stiven Wiklund.