Drogfritt på ungdomsgården

På gårdrna är det snus & alkoholförbud som gäller!  Även om man är "äldre". För att främja hälsan lite extra så dricker ingen heller energidryck.                                                    

Ibland har vi " alkoblåsen" framme så att alla får blåsa när de kommer. Det är inte för att vi misstänker alla, men det är inte utpekande på något vis då.

Om det visar sig att någon är påverkad av alkohol eller annat så ringer vi hem samt anmäler händelsen till socialtjänsten.

Här kan ni läsa våra handlingsplaner för drogerWord och alkoholWord