Förskolor

I kommunen finns tio förskolor från Torpshammar i öster till Alby i väster.