Förskolan Knattebo, Ljungaverk

Ljungaverk är ett samhälle i Ljungans dalgång, cirka 25 kilometer öster om Ånge. Förskolan Knattebo ligger i samma byggnad som Ljungaverks skola, samt i en fristående modul i direkt anslutning till skolbyggnaden. På förskolan finns tre avdelningar med totalt närmare 60 barn.