Hushållsavfall

Brännbart hushållavfall som inte är en förpackning, men brännbart och får plats i soppåsen. Lägg det förpackat i påsar i din gröna tunna. 

Sopbilen hämtar det brännbara hushållsavfallet och kör det till förbränning för att utvinna el och värme.

Exempel på brännbart hushållsavfall är blöjor, tops, tuggummi, fimpar, diskborsten bland mycket mera.

Sådant som av misstag hamnar bland det brännbara hushållsavfallet kan vara batterier, mediciner, förpackningar, lampor och trasigt porslin.