Kompostering av hushållsavfall

Kompostering är ett sätt att "sluta kretsloppet" - matavfall kan återgå till jorden som näring. Förutom att det är roligt och intressant att kompostera får man också en nyttig slutprodukt. 

Kompostering kan också vara direkt lönsamt genom att man kan få glesare sophämtning och därigenom lägre taxa. Samhällsekonomiskt betyder mindre sopmängder färre transporter och mindre förbränning.

Anmäl matkomposten

Kompostering av hushållsavfall ska anmälas till Bygg- och miljöförvaltningen. Kontakta Bygg- och miljöförvaltningen på tel. 0693-161 12

Avgift betalas enligt kommunens fastställda taxa.

Matavfall är naturligtvis begärligt för fåglar och skadedjur. I tätbebyggda områden krävs därför en tät behållare för att få kompostera hushållsavfall. För att processen skall fungera på vintern fordras att behållaren är isolerad. På marknaden finns idag ett stort antal kompostbehållare som kostar från tusenlappen och uppåt.
 
På "landet", där man ofta har större tomter och längre avstånd till grannar, kan enklare anordningar fungera bra.
 
Allt organiskt avfall kan komposteras d v s matavfall som kött-, fisk- och grönsaksrester, kaffesump m m. Hushållspapper, både vått och torrt, blomjord och dyl platsar också i kompostbehållaren.
 
Tips för att lyckas!
Finfördela avfallet så bryts det ner snabbare än stora bitar

  • Komposten måste ha god syretillförsel och lagom fukthalt (50-60 %)
  • Blanda matavfallet med "strukturmaterial" som jord, spån, torv etc.
  • Temperatur i komposten bör vara 40-55 grader
     
    Har du frågor kan du kontakta Bygg- och miljökontoret (exp) telefon: 0690-25 01 85.