Trädgårdsavfall

Information: Trädgårdstippen i Ånge är stängd. Marken är såld och en ny trädgårdstipp kommer att ställas i ordning till nästa säsong. Under tiden kan man lämna trädgårdsavfall på Fränsta trädgårdstipp eller lämna mindre mängder löv  i det brännbara avfallet på Återvinningscentralen i Hallsta.

Trädgårdsavfallet krossas och i flera år har det lagts ut på elljusspåren runt om i kommunen.

Exempel är kvistar, grenar, löv, gräs, fallfrukt och julgranar.

Sådant som av misstag hamnar bland trädgårdsavfallet är säckar och blomkrukor. Det ska slängas i soptunnan eller i brännbart på återvinningscentralen.