Glas med karm

Fönster med träram lämnas på återvinningscentralen på anvisad plats.