Ej brännbart, trädgårdsavfall

Information: Trädgårdstippen i Ånge är stängd. Marken är såld och en ny trädgårdstipp kommer att ställas i ordning till nästa säsong. Under tiden kan man lämna trädgårdsavfall på Fränsta trädgårdstipp eller lämna mindre mängder löv i det brännbara avfallet på Återvinningscentralen i Hallsta.

Ej brännbart trädgårdsavfall är jord, stenar och betong

Lämna detta vid anvisad plats på trädgårdstippen.

Sådant som av misstag ibland hamnar här är säckar, kassar, lastpallar, krukor.