Ej brännbart, trädgårdsavfall

Ej brännbart trädgårdsavfall är jord, stenar och betong

Lämna detta vid anvisad plats på trädgårdstippen.

Sådant som av misstag ibland hamnar här är säckar, kassar, lastpallar, krukor.