Ej brännbart, trädgårdsavfall


Ej brännbart trädgårdsavfall är mindre mängd jord, stenar och betong

Lämna detta vid anvisad plats på Återvinningscentralen