Brännbart

Brännbart grovavfall är hushållsavfall som är för stort eller olämpligt att lägga i soptunnan.

Brännbart grovavfall lämnas på återvinningscentralen eller vid hämtning av grovavfall. Det sorteras i stort och litet brännbart och går till förbränning för utvinning av värme och el.

Exempel på brännbart grovavfall är möbler av trä och plast, madrasser, pulkor, filtar, böcker, gummistövlar, större frigolit

Sådant som av misstag hamnar bland brännbart grovavfall är stora förpackningar.