Hämtning av grovavfall 2024, helårsabonnenter

Vecka 19-21 samlar vi in grovavfall. Grovavfall är sådant som är för stort att lägga i soptunnan, till exempel möbler, cyklar och kylskåp.

Tänkt på att max 2 kubikmeter får lämnas, överstigande mängd lämnas kvar. Sortera grovsoporna i brännbart, icke brännbart, elavfall, metallskrot, gips, planglas och plast (ej förpackningar).

Så här förbereder du för hämtningen

 • Lägg bara ett sorts avfall i varje kasse eller säck.
 • Packa i genomskinliga säckar eller kartonger som går att öppna.
 • Insamlingsturen kan börja klockan 05:00 på morgonen.
 • Lägg grovavfallet där du normalt ställer din tunna. Separera din hög från grannens, även om era tunnor står bredvid varandra.
 • Max 2 kubikmeter som väger högst 200 kg per abonnemang får lämnas. Överstigande mängder kommer att lämnas kvar.
 • Låt avfallet ligga direkt på marken.

Vad får inte lämnas?

 • Förpackningar lämnas i en återvinningsstation.
 • Bilbatterier lämnas på återvinningscentralen i Hallsta. Övriga hushållsbatterier ska lämnas i batterilådor vid återvinningsstationerna.
 • Bildäck ska tillbaka till återförsäljaren.
 • Hushållssopor ska läggas i soptunnan.
 • Vitvaror som inte är tomma. Städa ur dem och töm dem, är de fyllda med avfall av något slag lämnas de kvar.
 • Farligt avfall lämnas till återvinningscentralen i Hallsta eller på Blåberget. Till exempel asbest.

Om det blir något kvar, plocka in det igen eller kör det till återvinningscentralen i Hallsta, eller Blåberget på väg mot Sundsvall. Där kan grovt avfall, elavfall och farligt avfall lämnas utan kostnad.

För öppettider, se vår sida Återvinningscentral för öppettider i Hallsta och Mittsverige Vatten & Avfalls sida för öppettider på Kretsloppsparken/Blåberget Länk till annan webbplats..

Återvinningscentralen i Hallsta är öppen helgfri måndag 11:00–16:00, tisdag och torsdag 14:00–19:00. Sommaröppet söndagar klockan 13:00–15:30, jämna veckor, under veckorna 18–42.

OBS! Hyresgäster hos ÅFA lämnar grovavfall på av ÅFA anvisad plats. Företag och jordbruk lämnar sitt grova och farliga avfall på återvinningscentralen i Hallsta till gällande taxor.

Turlista 2024 för helårsabonnenter

Nedan finns en turlista för vårens hämtningar. Du kan också ladda ner informationen "Hämtning av grovavfall 2024, helårsabonnenter" som pdf-fil.

Vecka 19, 6–10 maj

Måndag:

Nordanede ner till E14, Djupröra, Tivsjön, Rombäck norr om E14.

Tisdag:

Mellan Ljungan och E14. Från Rombäck, Klöstre, Torpshammar, Boda.

Onsdag:

Munkbysjön, Munktorp, Hjältanstorp, Saxen, Storulvsjön, Gäle, Gim, Gösunda, Södra Gim/Morrtjärnen.

Torsdag:

Från Gim, Finsta, Viken, Byforskorsningen, Rammsjön, Julåsen, Grundsjön, Naggen, Oxsjön, Finnsjön, Kälen.

Fredag:

Fränsta centrum till Marktjärnsvägen, Tirsta till Berge.

Vecka 20, 13–17 maj

Måndag:

Åse, Marktjärnskorsningen, Hammar, Norra Gullgård till Ljungaverkskorsningen.

Tisdag:

Gissjö, Rosvägen, Ljungaverkskorsningen, Johannisberg till Åsekorsningen.

Onsdag:

Byforskorsningen, Södra Gullgård, Lillmörtsjön, Sörhångsta, Ljungaverks centrum, Risa.

Torsdag:

Källråvägen till Sillre södra, Lillberg, Träporten, Callans till Åsekorsningen, Östby-E14, Borgsjöbyn, Tälje, Näset, Ensillre, Hallsta, Boltjärn.

Fredag:

Erikslund, Gubbyn, Magdbyn, Ede, Önsta, Byn, Parteboda, Brännan, Söder Ångesjön till riksväg 83, Forsön, Ångebyn, Kvarngatan, Ovansjö.

Vecka 21, 20–23 maj

Måndag:

Hela Ånge.

Tisdag:

Ringdalen, Alby, Byberget, Krog.

Onsdag:

Östavall, Rotnäs, Storsand, Viken, Torrflonäs, Kölsillre, Säter, Kvisselbäcken.

Torsdag:

Haverövallen, Ön, Överturingen, Bursnäs, Kroknäs, Länstersjön.

Tack för att du har sorterat och paketerat ditt avfall i genomskinliga säckar.

Mitt Secondhand hämtar helt och rent

Om du har möbler, kläder eller husgeråd som är helt och rent kan du kontakta Mitt Secondhand så kommer de och hämtar – ring 0691-315 27 eller 0690-614 10.